Home

Den 17. december 2018 – Der refereres i medierne til støjreporter, der beskriver støjniveauet for F-16 contra F-35. Denne her er udarbejdet på basis af oplysninger fra det amerikanske luftvåben Klik her

Den 16. december 2018 – DR 21 Søndag bringer et indslag om Danmarks nye kampfly Klik her

To decibel fra smertegrænsen: Så meget larmer Danmarks nye F35-kampfly

I Utah tvang flystøj dansk-amerikanske Henrik Peter Bruun til at flytte.

10. December 2018 – Forsvarsministeriet lancerer en hjemmeside om den kommende demonstrationsflyvning med F 35  Klik her

6. December 2018 – Materialet fra borgermødet er tilgængelig på Forsvarsministeriets hjemmeside  Klik her

Forsvarsministeriet offentliggør: Endelig afgrænsningsrapport med høringssvar.

Forsvarsministeriet gennemfører en miljøkonsekvensvurdering af placeringen af F-35 kampfly på Flyvestation Skrydstrup.  Klik her

 

30. November 2018  – Norge: Statslige opkøb, støjisolering, erstatninger og
ulempe-erstatninger.

NRK beskriver nogle af de problemer, der er i Norge i forbindelse med statens overtagelse af ejendomme: Klik her

23. november 2018 – Pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet:

Flystøjsberegninger og kompensationsmodel præsenteres senere end planlagt

Til orientering vil det desværre alligevel ikke være muligt at færdiggøre arbejdet med de endelige flystøjsberegninger, så der ellers som planlagt kan orienteres herom og om kompensationsmodellen på borgermødet den 6. december i Vojens-hallerne.
23-11-2018 – kl. 11:00
Forsvarsministeriet har de seneste måneder arbejdet med at finde den rigtige balance mellem flyvesikkerhed, operative behov og flystøj. Dette er komplekst, og vi må erkende, at vi ikke når i mål inden den 6. december.

Blandt andet er vi nødt til at foretage en samlet genberegning af F-35-flystøjsberegningerne med efterfølgende kvalitetssikring på grundlag af en flyveprofil, vi har testet i simulator i denne måned.

Borgermødet den 6. december 2018 vil dog fortsat blive gennemført, og der vil bl.a. blive orienteret om status for demonstrationsflyvningen og miljøkonsekvensvurderingen.

Der vil snarest muligt blive indkaldt til et nyt borgermøde, hvor de endelige flystøjsberegninger og kompensationsmodellen vil blive præsenteret. Vi forventer dog først at kunne sætte dato på mødet i starten af 2019. Læs mere her:

https://jyllands-posten.dk/arkiv/?q=F+35+kampfly

https://www.jv.dk/haderslev/Beregninger-af-F-35-stoej-skal-laves-om/artikel/2664836

9. November 2018 – møder med Jesper Petersen MF

Foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer har efter ønske fra Jesper Petersen (S) arrangeret to mindre dialogmøder med repræsentanter for de 41 støjdispenserede boliger. Jesper Petersen har henvendt sig til foreningen for at følge op på situationen for netop denne gruppe.

Foreningen opfordrede til, at der blev afholdt ikke ét men to møder. Det første for erhvervsaktive landmænd og det andet med deltagelse af 7 naboer til flyvestationen, der bor i enfamilieshuse eller nedlagte landbrug.

Indtrykket fra møderne er, at Jesper Petersen lyttede og udviste stor forståelse og imødekommenhed i forhold til nødvendigheden af at iværksætte tiltag for de mennesker, der bliver berørt af Flyvestation Skrydstrups aktiviteter.

Jesper Petersen udtaler efter møderne:

”Det gør indtryk på en, når man sidder der om spisebordet og hører om konsekvenserne i hverdagen og om oplevelsen af støjen for dem, der er mest berørt. Og om hvordan kommunikation og dialog med borgerne gennem årene ikke har været, som den burde. Jeg har fået nogle meget relevante spørgsmål med hjem, som jeg vil stille til Forsvarsministeren, og nogle input til processen omkring anlægsloven i forhold til erstatning og kompensation for de naboer, der bliver mest berørt.

Jeg vil også aflægge rapport fra møderne til Socialdemokratiets forsvarsordfører og chefforhandler på forsvarsområdet, Henrik Dam Kristensen. Og gøre mit til, at processen bliver så god som muligt, og at perioden med usikkerhed for dem, der allerede i dag lever under for stærk støjbelastning bliver så kort som muligt. Jeg er i kontakt med den socialdemokratiske byrådsgruppe i Haderslev også, ligesom jeg ser Hans Chr. Schmidt og jeg som allierede i sagen. Her spiller partiskel ikke nogen rolle”.

”Jeg har selv arbejdet for at få kampflyene til Skrydstrup også når det hedder F35. Med alle de arbejdspladser, der følger med. Vi taler om et projekt med et samlet prismærke på over 60 mia. kr. Med i investeringen må også høre, at man behandler de borgere, der bliver berørt, på en ordentlig måde. At der bliver lyttet, taget de praktisk mulige hensyn og givet en rimelig kompensation. I form af erstatning, kompensation eller ekspropriation på retfærdige vilkår. Det vil ikke vælte læsset på nogen måde. Og godt naboskab og fair behandling af borgene, er det også nødvendigt og rigtigt at betale for”.

Med venlig hilsen

Jesper Petersen

MF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLF skriver om møderne:

https://www.slf.dk/jesper-petersen-s-moeder-naboerne-til-flyvestationen/