Home

Den 1. oktober 2019: Et nyt folketings-år starter.

Det er første samling efter valget den 5. juni. JydskeVestkysten har spurgt en række folketingsmedlemmer valgt i Sønderjyllands Storkreds om, hvad de hver især vil arbejde for i den kommende samling. H. C. Schmidt (V), Niels Flemming Hansen (K) og Jesper Petersen (A) nævner som de eneste Anlægslov og “kompensationsmodel” for naboerne til Flyvestation Skrydstrup   læs her

Den 26. september 2019: Foretræde for Folketingets Forsvarsudvalg
I foretrædet deltog Bjarne Ditlevsen og Erik Berg, Berg Advokater, Vojens og foreningens formand, Agnes Østergaard Rosenlund
Den 24. september 2019: Forsvarsministeriet offentliggør høringssvar på miljøkonsekvensvurderingen     klik her

For at læse foreningens høringssvar klik her

Den 16. september 2019: Forsvarsminister Trine Bramsen lover “testperiode” med F-35 og Nabo-hotline:

DR: læs her

JydskeVestkysten: om testperiode Læs her  om Hotline læs her

Den 12. september 2019: Genopfrisk baggrunden for anlægsloven og Aktstykke 31 Anskaffelse af 27 F-35 A kampfly:

Vedr. anlægsloven klik her

Aktstykke 31 klik her

Den 29. august 2019: Foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboers høringssvar på miljøkonsekvensvurderingen for ændringer af Flyvestation Skrydstrup

Høringssvar

Den 28. august 2019: JydskeVestkysten bringer et debatindlæg og et interview af og med Forsvarsminister Trine Bramsen.             Jyllands-posten bringer ligeledes et interview med forsvarsministeren

Læs debatindlæg i JV her og interview her

Læs JP her

Den 15. august 2019: “Det er meget ubehageligt hvis F-35erne flyver forbi” – Også i Holland interesserer man sig for den norske kompensationsmodel.

Det hollandske medie NOS Se og læs her  (oversættelse kan anbefales)

Den 12. august 2019: Forsvarsministeriet oplyser, at Josephine Ilchmann Jørgensen ansættes som særlig rådgiver for forsvarsminister Trine Bramsen

         læs her

Den 8. august 2019: Forsvarsminister Trine Bramsen var forud for borgermødet på besøg til nogle af naboerne til Flyvestation Skrydstrup

Medierne var med, læs DR her 

JyskeVestkysten læs her 

Der Nordschsleswiger læs her

Den 8. august 2019:  Afholdes borgermøde i Vojens-hallerne.

Forsvarsminister Trine Bramsen deltager i første del af mødet læs her

Den 4. juli 2019:

Samlet udgør Miljøkonsekvensvurderingen samt de endelige beregninger af den nuværende og kommende terminalstøj og flystøj mange hundrede sider. Det er en stor mundfuld at give sig i kast med. Forsvarsministeren og Forsvarsministeriet har udarbejdet et Orienteringsbrev samt et Ikke-teknisk resumé til Folketingets Forsvarsudvalg, det vil være et godt sted at starte.

Orienteringsbrev til Folketingets Forsvarsudvalg læs her
Ikke-teknisk resumé af Miljøkonsekvensvurderingen læs her

Den 4. juli 2019: Miljøkonsekvensvurderingen er i høring klik her

Samtidig offentliggør Forsvarsministeriet, at næste borgermøde afholdes den 8. august 2019. Emnerne for mødet vil være miljøkonsekvensvurderingen samt terminalstøjberegningerne.  Termminalstøjrapporten

Den 27. juni 2019:

Danmark får ny forsvarsminister. Foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer ønsker Trine Bramsen tillykke med udnævnelsen til Forsvarsminister. Vi ser frem til et godt samarbejde i forhold til de udfordringer som den enkelte og området står med som nabo til Danmarks kampflybase. Specielt ser vi frem til samarbejdet i processen i forforbindelse med implementeringen af F-35 kampfly i Skrydstrup. 

Forud for folketingsvalget den 5. juni 2019 rettede foreningen tre skarpe spørgsmål til politikere på Haderslevkredsens stemmeseddel. Læs spørgsmålene Tre skarpe 

Desværre var det kun H. C. Schmidt og Jesper Petersen der svarede!

Læs H. C. Schmidts svar:
Tak for fremsendte.

Spørgsmål 1 vedr. Maks- niveauer: Ja jeg mener der bør være en maksimumsgrænse.

Spørgsmål 2 vedr. Al støj medregnes: Ja jeg mener al støj bør medregnes.

Spørgsmål 3 vedr. Erstatninger for tabt ejendomsværdi/værdiansættelse før 2016: Ja der bør i anlægsloven tages stilling til spørgsmålene til tabt ejendomsværdi og værdiansættelse før 2016. Det kan også indskrives som et tillæg til forligsaftalen.

Med venlig hilsen

Hans Christian Schmidt

 

Læs Jesper Petersens svar:                                                                               Maks-niveauer: Ifølge Forsvarsministeriets endelige støjberegninger vil et antal boliger blive overfløjet med over 100 dB. I Norge tilbydes alle, der overflyves med over 100 dB at blive opkøbt af den norske stat. Kan du tilslutte dig, at der skal være en maksimumgrænse for, hvor høje niveauer naboerne til Flyvestation Skrydstrup skal overflyves med?

Ja, det kan jeg tilslutte mig. En central del af den kompensationsordning, som skal forhandles på plads vil være at fastlægge en sådan grænse for, hvornår staten skal tilbyde et opkøb. Det bør i øvrigt ske med skattefrihed ligesom ved en ekspropriation.

 Al støj medregnes: Ifølge Miljøstyrelsens vejledning er der en række flyvninger, der ikke er godkendelsespligtige, disse flyvninger bliver derfor til ”gratis støj” og tæller ikke med i støjberegninger og indberetninger. Iflg. Forsvarsministeriet drejer det sig i 2017 om i alt 716 aktiviteter fra jagerfly, der ikke tæller med.  Vi mener, at al støj skal tælle med. Kan du tilslutte dig, at alle flyvninger (al støj undtagen redningshelikopter) bør medregnes i en kompensationsmodel for området?

Så stort et omfang af ”gratis støj” er ikke rimeligt efter min mening. Det at der er flyvninger, der ikke skal indberettes er også problematisk og øger ikke tilliden til myndighederne.
Om der ud over redningshelikopter kan være andre aktiviteter, der med rimelighed kan undtages, har jeg svært ved at sige på stående fod. Også dette emne, synes jeg, skal indgå i forhandlingerne om kompensationsmodellen. 
Der bør være åbenhed om alle jagerflyaktiviteterne.

Erstatninger for tabt ejendomsværdi / værdifastansættelse før 2016: De endelige støjberegninger viser både en stigning i det gennemsnitlige støjniveau og i maksværdierne ved aften og natflyvninger. Vi ser allerede et afventende boligmarked og faldende ejendomspriser. Vi mener, det kan blive en høj pris området skal betale for det, der er hele nations luftforsvar. Kan du tilslutte dig, at der i anlægsloven tages stilling til spørgsmålene om tabt ejendomsværdi og værdiansættelse før 2016?

Ja. 

Og en opfordring: Uanset hvilket parti man vil stemme på, så vil jeg opfordre til, at man stemmer personligt og bidrager til at der bliver valgt lokale repræsentanter, som kan påvirke processen om en kompensationsmodel. Tak for dialogen med jer indtil videre.

Mediernes omtale af det der vedrører Flyvestation Skrydstrups Naboer op til folketingsvalget 2019:

JydskeVestkysten: læs her   –   og her

TV-Syd læs her:

Et udpluk af mediernes omtale efter demonstratiosnflyvningen  22. maj 2019:

DR: Første F35-støj over Danmark i dag – Men Forsvaret kan skrue højere op for lyden læs her

JydskeVestkysten: Naboer lettede efter første møde med nye kampfly – Men vil ikke blive boende læs her

Jyllandsposten: F-35-kampfly »bliver ved med at runge for ørerne som en rockkoncert læs her 

TV-Syd: Resultater fra testflyvning: F35 larmer noget mere end F16 læs her

Defence-aerospace omtaler “Tour de noice” og foreningen : læs her

Den 19. maj 2019: Foreningen retter forud for folketingsvalget tre skarpe spørgsmål til politikere på Haderslevkredsens stemmeseddel. Efterhånden som politikerne forhåbentligt svarer, vil vi dele deres svar her på hjemmesiden. Henvendelsen følger her:

Kære Folketingskandidat!

Foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer tillader sig hermed at rette henvendelse til dig, fordi du er opstillet som kandidat til Folketinget på Haderslevkredsens stemmeseddel.

Det fremgår af Miljøstyrelsens vejledning om støj fra flyvepladser, ”at der ved formulering af miljøkrav til forsvarets flyvestationer må tages hensyn til, at forsvaret skal kunne leve op til lovbestemte uddannelseskrav, forudsætninger og krav i medfør af de gældende forsvarsforlig, internationale aftaler samt opgaver i forbindelse med katastrofer, redningsaktioner o.lign.”

Netop det, at der i formuleringen af miljøkrav til Forsvarets flyvestationer skal tages disse hensyn stiller naboerne til Flyvestation Skrydstrup i en situation, der ikke kan sammenlignes med noget andet sted i landet, ligesom maks-støjniveauerne ved overflyvning er unikke for området.

Som naboer til Flyvestation Skrydstrup appellerer vi derfor til politisk forståelse og opmærksomhed, når den kommende anlægslov i forbindelse med implementeringen af F-35 skal vedtages.

Vi stiller tre skarpe spørgsmål til en række folketingskandidater opstillet på stemmesedlen for Haderslevkredsen. Vi håber, at du vil tage dig tid til at svare. Efterhånden som vi modtager svarene, lægger vi dem op på vores hjemmeside: www.skpnabo.dk

Maks-niveauer: Ifølge Forsvarsministeriets endelige støjberegninger vil et antal boliger blive overfløjet med over 100 dB. I Norge tilbydes alle, der overflyves med over 100 dB at blive opkøbt af den norske stat. Kan du tilslutte dig, at der skal være en maksimumgrænse for, hvor høje niveauer naboerne til Flyvestation Skrydstrup skal overflyves med?

Al støj medregnes: Ifølge Miljøstyrelsens vejledning er der en række flyvninger, der ikke er godkendelsespligtige, disse flyvninger bliver derfor til ”gratis støj” og tæller ikke med i støjberegninger og indberetninger. Iflg. Forsvarsministeriet drejer det sig i 2017 om i alt 716 aktiviteter fra jagerfly, der ikke tæller med.  Vi mener, at al støj skal tælle med. Kan du tilslutte dig, at alle flyvninger (al støj undtagen redningshelikopter) bør medregnes i en kompensationsmodel for området?

Erstatninger for tabt ejendomsværdi / værdifastansættelse før 2016: De endelige støjberegninger viser både en stigning i det gennemsnitlige støjniveau og i maksværdierne ved aften og natflyvninger. Vi ser allerede et afventende boligmarked og faldende ejendomspriser. Vi mener, det kan blive en høj pris området skal betale for det, der er hele nationens luftforsvar.        Kan du tilslutte dig, at der i anlægsloven tages stilling til spørgsmålene om tabt ejendomsværdi og værdiansættelse før 2016?                                                                                                                    Venlig hilsen                                                                                                    Bestyrelsen for Flyvestation Skrydstrups Naboer

Den 15. maj 2019:

Debatindlæg fra Folketingskandidateren Jesper Petersen og H. C. Schmidt bragt i Jydskevestkysten: læs her

Den 14. maj 2019:

Haderslev Kommune retter henvendelse til Forsvarsministeren og Forsvarsudvalget læs her:  Brev til Forsvarsministeren og Forsvarsudvalget maj 2019

Den 1. maj 2019:

Fighter Wing Skrydstrup justerer startprofilerne  pr. 1. maj 2019
Læs Fighter Wings orientering her:

Ændring af Flyprofil

Den 11. april 2019:

Orientering om F-35 og F-16 flystøjberegninger, fra Forsvarsministeren til Forsvarsudvalget: læs her

Den 12. april 2019:
DR Nyheder citerer Forsvarsministeren:  “Mit gæt vil være, at der er 618 boliger, der kan få tilbud om enten opkøb eller støjisolering, konstaterer Forsvarsministeren”. læs her
TV-Syd:  Haderslev Kommunes Borgmester, H. P. Geil  sender hasteanmodning til regeringen. læs her
Jyllands-Posten: Politikere udenfor forligskredsen kræver svar. læs her
JydskeVestkystens mener “Staten skal gå i store sko” læs her
Den 11. april 2019 – Forsvarsministeriet offentlig gør de endelig støjberegninger: Se her Emnet dækkes massivt i medierne, med politiske kommentarer. Der er link til medierne under fanen medier.

Juraprofessor Peter Pagh udtaler til TV-2 News, at man ikke kan købe sig til sundhedsskadelig støj.

Foreningen opfordrer til, at Forsvaret, lokal- og landspolitikere samt lokalbefolkningen sammen definerer problemer og udfordringer i forbindelse med implementeringen af F-35 og sammen finder løsninger!

Den 10. april 2019 – Ifølge JydskeVestkysten forventer Forsvarsministeriet først at kunne præsentere en kompensationsmodel efter sommerferien: læs her
Også TV-Syd har forud for borgermødet den 11. april dækket historien om den udskudte kompensationsmodel læs her
Den 4. april 2019 – Årlig orientering om  bevillingsudviklingen på F 35 – Fra Forsvarsministeren til Folketingets Finansudvalg og Forsvarsudvalg: læs her

Den 3. april 2019 – Borgermøde, støjberegninger og manglende kompensationsmodel

Foreningen har forud for borgermødet den 11. april i en henvendelse til Forsvarsministeriet stillet en række spørgsmål samt gjort opmærksom på, at der blandt Flyvestation Skrydstrups Naboer er et stort ønske om konkrete udmeldinger samt en hurtig afklaring, som de kan forholde sig til.

Læs endvidere Jyllands-Postens omtale her

11. april 2019 – Afholdes næste borgermøde hvor bl.a. resultat af flystøjberegningerne offentliggøres læs her

Jyllands-Postens omtale læs her

Den 29. marts 2019 – Norske Forsvarsbygg offentliggør støjmålinger for perioden oktober 2018 – februar 2019      se dem her i Nyhedsarkiv kampflybase       

Februar 2019 –  Repræsentanter fra Forsvarsministeriet har været på besøg hos norske Forsvarsbygg for at høre om erfaringerne med implementeringen af F-35 i Norge klik her

Tilbud om opkøb og støj-tiltag i Norge læs her

Norske Forsvarsbyggs nyhedsbrev 2018 fra Kampflybasen på Ørland  læs her

Den 17. februar 2019 – Øgede sikkerhedskrav og bevogtning

Foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer hverken kan eller skal forholde sig til sikkerhedskrav og bevogtning. Men hvis nogle af vore medlemmer oplever problemer eller gener i forbindelse med de øgede sikkerhedskrav forventer vi naturligvis, at de bliver kompenseret.
Foreningen opfordrer til, at Forsvaret, lokal- og landspolitikere samt lokalbefolkningen sammen definerer problemer og udfordringer i forbindelse med implementeringen af F-35 og sammen finder løsninger!

For at læse artikler på DRs hjemmeside klik her

Den 5. februar 2019 – Støjovervågning

Forsvarsministeriet har ved flere lejligheder bekræftet, at der etableres permanent støj-overvågningsudstyr ved Flyvestation Skrydstrup. Der bliver tale om et antal stationære målestationer samt en mobil enhed, der kan flyttes rundt ved behov.  Anlægget forventes etableret i løbet af 2020. For at set et tilsvarende anlæg ved Københavns Lufthavn klik her

Den 21. januar 2019 – Beregninger vs. målinger

For at se beregningerne og målingerne på Ørland i Norge klik her


Medierne refererer til målinger af støjen fra F-35 på Ørland kampflybasen i Norge. Det norske Forsvarsbygg har offentliggjort målinger på fire af de seks beregningspunkter. Der mangler således målinger på to af  punkterne. Målestationerne på Ørland er midlertidige. Der forventes ligesom ved Flyvestation Skrydstrup etableret et permanent overvågningssystem i 2020.

Den 20. januar 2019 – DR har besøgt Ørland i Norge, hvor de første F-35 kampfly landede i 2017 klik her

Den 15. januar 2019 – Generalforsamling

Foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer afholdt generalforsamling den 15. januar 2019 kl. 19.30 på Skrydstrup Forsamlingsgaard.

Nyvalgt til bestyrelsen er Carsten Fjordvald, Vedsted og John Vergo, Skrydstrup. Se hele bestyrelsen under fanen Bestyrelse

Læs JydskeVestkystens omtale klik her

Henrik Rønnow deltog efter generalforsamlingen og holdt oplæg over emnet: Flyvestation Skrydstrup set fra byrådsperspektiv. Udvikling for området kontra naboernes levevilkår.

 

Henrik Rønnow, 2. viceborgmester, gruppeformand for S.  Formand for udvalget for Børn og Familier og medlem af økonomiudvalget deltog i generalforsamlingen.

Hans Christian Schmidt, MF, der desværre måtte melde afbud til generalforsamlingen, har givet tilsagn om, at han glæder sig til at deltage i vores næste informations møde, hvor han vil holde oplægget over emnet: “Hvordan ser jeg området omkring Flyvestation Skrydstrup om ti år?”

Den 4. januar 2019 – Forsvarsministeriet inviterer til arbejdsmøde den 30. januar 2019 vedr. demonstrationsflyvningen med F-35 til foråret
Klik her

Bemærk hvor stort et område der i følge Forsvarsministeriet vil have interesse i demonstrationsflyvningen

Rapport fra prøveflyvning med F-35 i Holland, 2016 klik her

Den 17. december 2018 – Der refereres i medierne til støjreporter, der beskriver støjniveauet for F-16 contra F-35. Denne her er udarbejdet på basis af oplysninger fra det amerikanske luftvåben Klik her
Den 16. december 2018 – DR 21 Søndag bringer et indslag om Danmarks nye kampfly Klik her
To decibel fra smertegrænsen: Så meget larmer Danmarks nye F35-kampfly

I Utah tvang flystøj dansk-amerikanske Henrik Peter Bruun til at flytte.

10. December 2018 – Forsvarsministeriet lancerer en hjemmeside om den kommende demonstrationsflyvning med F 35  Klik her
6. December 2018 – Materialet fra borgermødet er tilgængelig på Forsvarsministeriets hjemmeside  Klik her

Forsvarsministeriet offentliggør: Endelig afgrænsningsrapport med høringssvar. Forsvarsministeriet gennemfører en miljøkonsekvensvurdering af placeringen af F-35 kampfly på Flyvestation Skrydstrup.  Klik her

30. November 2018  – Norge: Statslige opkøb, støjisolering, erstatninger og ulempe-erstatninger.

NRK beskriver nogle af de problemer, der er i Norge i forbindelse med statens overtagelse af ejendomme: Klik her

23. november 2018 – Pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet:

Flystøjsberegninger og kompensationsmodel præsenteres senere end planlagt

Til orientering vil det desværre alligevel ikke være muligt at færdiggøre arbejdet med de endelige flystøjsberegninger, så der ellers som planlagt kan orienteres herom og om kompensationsmodellen på borgermødet den 6. december i Vojens-hallerne.
23-11-2018 – kl. 11:00
Forsvarsministeriet har de seneste måneder arbejdet med at finde den rigtige balance mellem flyvesikkerhed, operative behov og flystøj. Dette er komplekst, og vi må erkende, at vi ikke når i mål inden den 6. december.

Blandt andet er vi nødt til at foretage en samlet genberegning af F-35-flystøjsberegningerne med efterfølgende kvalitetssikring på grundlag af en flyveprofil, vi har testet i simulator i denne måned.

Borgermødet den 6. december 2018 vil dog fortsat blive gennemført, og der vil bl.a. blive orienteret om status for demonstrationsflyvningen og miljøkonsekvensvurderingen.

Der vil snarest muligt blive indkaldt til et nyt borgermøde, hvor de endelige flystøjsberegninger og kompensationsmodellen vil blive præsenteret. Vi forventer dog først at kunne sætte dato på mødet i starten af 2019. Læs mere her:

https://jyllands-posten.dk/arkiv/?q=F+35+kampfly

https://www.jv.dk/haderslev/Beregninger-af-F-35-stoej-skal-laves-om/artikel/2664836

9. November 2018 – møder med Jesper Petersen MF

Foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer har efter ønske fra Jesper Petersen (S) arrangeret to mindre dialogmøder med repræsentanter for de 41 støjdispenserede boliger. Jesper Petersen har henvendt sig til foreningen for at følge op på situationen for netop denne gruppe.

Foreningen opfordrede til, at der blev afholdt ikke ét men to møder. Det første for erhvervsaktive landmænd og det andet med deltagelse af 7 naboer til flyvestationen, der bor i enfamilieshuse eller nedlagte landbrug.

Indtrykket fra møderne er, at Jesper Petersen lyttede og udviste stor forståelse og imødekommenhed i forhold til nødvendigheden af at iværksætte tiltag for de mennesker, der bliver berørt af Flyvestation Skrydstrups aktiviteter.

Jesper Petersen udtaler efter møderne:

”Det gør indtryk på en, når man sidder der om spisebordet og hører om konsekvenserne i hverdagen og om oplevelsen af støjen for dem, der er mest berørt. Og om hvordan kommunikation og dialog med borgerne gennem årene ikke har været, som den burde. Jeg har fået nogle meget relevante spørgsmål med hjem, som jeg vil stille til Forsvarsministeren, og nogle input til processen omkring anlægsloven i forhold til erstatning og kompensation for de naboer, der bliver mest berørt.

Jeg vil også aflægge rapport fra møderne til Socialdemokratiets forsvarsordfører og chefforhandler på forsvarsområdet, Henrik Dam Kristensen. Og gøre mit til, at processen bliver så god som muligt, og at perioden med usikkerhed for dem, der allerede i dag lever under for stærk støjbelastning bliver så kort som muligt. Jeg er i kontakt med den socialdemokratiske byrådsgruppe i Haderslev også, ligesom jeg ser Hans Chr. Schmidt og jeg som allierede i sagen. Her spiller partiskel ikke nogen rolle”.

”Jeg har selv arbejdet for at få kampflyene til Skrydstrup også når det hedder F35. Med alle de arbejdspladser, der følger med. Vi taler om et projekt med et samlet prismærke på over 60 mia. kr. Med i investeringen må også høre, at man behandler de borgere, der bliver berørt, på en ordentlig måde. At der bliver lyttet, taget de praktisk mulige hensyn og givet en rimelig kompensation. I form af erstatning, kompensation eller ekspropriation på retfærdige vilkår. Det vil ikke vælte læsset på nogen måde. Og godt naboskab og fair behandling af borgene, er det også nødvendigt og rigtigt at betale for”.

Med venlig hilsen

Jesper Petersen

MF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLF skriver om møderne:

https://www.slf.dk/jesper-petersen-s-moeder-naboerne-til-flyvestationen/