Home

Afvisningsberedskabet blev aktiveret 55 gange i 2023

Læs artiklen her

Den 31. januar 2024: Generalforsamling for foreningens medlemmer

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig, som det fremgår under fanen Bestyrelse.

Januar 2023: Nyt kunstværk i Skrydstrup

Læs mere

https://www.ejendomsstyrelsen.dk/da/arbejdsomraader/projekter/kunstprojekt-i-skrydstrup/

Kunst i Skrydstrup

Den 23. januar 2024: Troels Lund Poulsen om indkøb af flere fly

Læs her

Den 19. december 2023: Aftale om forsvarssamarbejde mellem Danmark og USA

Læs her

Den 20. november 2023: Status på kompensationsordningen

Se her

Den 10. juni 2023: Nabotræf om kunst i Skrydstrup

Se invitationen her

Den 10. marts 2023: Troels Lund Poulsen: “Hvis støjbilledet bliver et andet, end støjrapporten viser, så kommer vi til at forholde os til det politisk”.

Læs JydskeVestkysten her

Den 3. marts 2023: Amerikanske F-35 kampfly i Skrydstrup

Læs pressemeddelelse fra Forsvaret her

Læs JydskeVestkysten her og her

Den 30 januar 2023: Foreningen afholdt generalforsamling for medlemmer i Nustrup Sogns Forsamlingsgård

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som det fremgår under fanen bestyrelse.

Er du medlem af foreningen, men modtager du ikke informationer, nyhedsbreve mm, kontakt os da venligst på skpnabo@gmail.com

Den 26. januar 2023: Forsvaret inviterer til orienteringsmøde om flystøjovervågningssystemet læs her

Se invitationen her

Forsvarets side om flystøjovervågningssystemet klik her

Besøg flystøjovervågningssystemet klik her

Den 19. januar 2023: Travlt år for afvisningsberedskabet læs her

Den 5. januar 2023: Det nye Forsvarsudvalg er sammensat

Se medlemmerne her

Den 30. september 2022: Frist for hørringssvar på tillæg til Miljøstyrelsens vejledning om støj fra flyvepladser og udkast til miljøvurdering

Læs her

Find dokumenterne her

Læs foreningens  Høringssvar tillæg til Miljøstyrelsens vejledning

Ændring af frist for offentlig høring af udkast til tillæg til
Miljøstyrelsens vejledning om støj fra flyvepladser og udkast til
miljøvurdering.
Miljøministeriet har den 15. juli 2022 sendt udkast til tillæg til Miljøstyrelsens vejledning om støj fra flyvepladser samt udkast til miljøvurdering af tillægget i ekstern høring. Miljøministeriet skal hermed oplyse, at fristen for eventuelle høringssvar ændres til den 30. september 2022. Høringssvar bedes fortsat sendt til Miljøministeriet, mim@mim.dk med c.c. til Jesper Mogensen, jem@mim.dk med angivelse af journalnummer 2021 – 3576.

Den 7. september 2022: Samrådsspørgsmål om støjmålinger

Læs her

DR læs her

Den 6. september 2022: Forsvarsudvalget drøfter støjmålinger ved Flyvestation Skrydstrup

Se dagsorden og bilag her

Den 6. juli 2022: Om flystøjovervågningssystemet

Vi har spurgt ind til status på etableringen af flystøj overvågnings- systemet, svaret følger her:

Tak for din henvendelse om flystøjsovervågningssystemet, som forsvarsministeren har bedt mig om at svare på.
For Forsvarsministeriet er flystøjsovervågningssystemet et vigtigt redskab i forhold til at skabe transparens og åbenhed om flystøjen på Flyvestation Skrydstrup. Flystøjsovervågningssystemet er som bekendt også et element i den politiske aftale om kompensation for F-35 flystøj fra Flyvestation Skrydstrup.
Flystøjsovervågningssystemet er indkøbt og består af både faste og mobile målestationer. Der er grundlæggende tale om samme type system, som kendes fra Københavns Lufthavn. Der er en proces i gang med forberedelse af de faste målestationer, herunder lodsejeraftaler, myndighedsbehandling og den fysiske etablering af målestationerne.
Det er vigtigt for Forsvarsministeriet, at systemet er testet, og der er etableret sikre og entydige procedurer for anvendelsen af systemet inden den fulde ibrugtagning af systemet. Det er hensigten, at de første dele af systemet tages i brug inden udgangen af 2022, og i god tid inden de første F-35 kampfly kommer til Danmark i oktober 2023.

Forsvarsministeriet er opmærksom på de milepæle, der tidligere er kommunikeret, samt at vi skylder naboerne en opdateret tidslinje for ibrugtagning af systemet. En opdateret tidslinje forventes klar i efteråret. I vil høre nærmere fra Forsvarskommandoen, herunder om kommende ”Godt Naboskabsmøde”, hvor en tidslinje for ibrugtagning kan præsenteres.

Med venlig hilsen
Jan Graugaard Kristensen
Kontorchef
FORSVARSMINISTERIET

Den 8. august 2022: Øget aktivering af afvisningsberedskabet

Læs på Forsvarsministeriets hjemmeside her

Læs artikel om afvisningsberedskabet på DR her

Det totale antal aktiveringer af afvisningsberedskabet for 2015 til og med den 8. august 2022:

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Januar 0 1 0 1 4 1 0 0
Februar 2 0 0 1 0 1 0 5
Marts 7 2 0 1 4 0 2 9
April 6 4 0 3 8 3 1 8
Maj 3 3 6 5 1 0 2 11
Juni 8 1 10 17 12 11 11 18
Juli 4 0 1 1 4 3 3 0
August 2 4 3 0 8 8 0 0
September 5 4 8 6 4 10 8
Oktober 1 1 7 0 2 1 1
November 1 1 0 3 0 2 0
December 1 0 2 0 0 2 2
Total 40 21 37 38 47 42 30 51

Den 20. juni 2022: Udfasningen af F-16 forlænges

          Læs her

Den 2. juni 2022: Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
kompensation for støjgener fra Flyvestation Skrydstrup

https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/FOU/bilag/110/2587206.pdf

Den 22. maj 2022: JV / Avisen Danmark bringer artikel om erstatningssager i Norge: læs her

Den 5. maj 2022: Ingen krav om støjisolering ved videresalg i rød zone

Udvalgs spørgsmål: læs her  Misterens svar: læs her

Status på kompensationsordningen læs her

Den 28. april 2022: Litteraturundersøgelse om lavfrekvent støj:

Orientering fra Ministeren læs her Rapport vedr. lavfrekvent støj læs her

Den 21. april 2022: Invitation til åbent borgermøde om landskabskunstværk i Skrydstrup

Åbent borgermøde

Den 29. marts 2022: Om finansiering af støjisoleringen

Henvendelse fra Træsektionen i DI Byggeri læs her

Spørgsmål fra Forsvarsudvalget: læs her      Svar: læs her

Den 24. marts 2022: Spørgsmål og svar om videresalget af boliger i rød zone:

Karina Lorentzen Denhardt (SF) har stillet en række spørgsmål til Forsvarsministeren vedr. videresalget af boliger i rød zone:

Læs her ,  læs her og læs her

Den 22. marts 2022: Åbent samråd om støjisolering af boliger ved Flyvestation Skrydstrup

Læs talepapiret fra samrådet her

Marts 2022:

Status på kompensationsordningen:

 • 593 har fået udbetalt et kontant beløb
 • 38 ejendomme er blevet opkøbt
 • 297 ejendomme har fået udarbejdet støjrapport
 • Ejendomsstyelsen har modtaget knap 1.000 ansøgninger

Den 19. februar 2022: Om støjisolering

Langsommelig sagsbehandling for at få godkendt støjisolering

Den 7. februar 2022: Vækst- og udviklingsudvalget

§17, stk. 4 udvalg for området omkring Flyvestation Skrydstrup genopstår ikke efter kommunalvalget. Området omkring Flyvestation Skrydstrup lægges i stedet for ind under Vækst- og Udviklingsudvalget.

Læs mere om udvalget på Haderslev Kommunes hjemmeside eller her  intromateriale-til-vaekst-og-udviklingsudvalget

Den 4. februar 2022: Ny Forsvarsminister

Foreningen ønsker Morten Bødskov tillykke med udnævnelsen som Forsvarsminister, og ser frem til et godt samarbejde

Januar 2022:

Ordinær generalforsamling er afholdt den 31. januar 2022. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig, som det fremgår under fanen bestyrelse.

8. december 2021: Freja overtager ydderligere 21 ejendomme fra Ejensdomsstyrelsen.

21 ejendomme overdrags via Finansministeriet fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse til Statens Ejendomsselskab, Freja Aktstykke nr 146

December 2021: Spørgsmål til Forsvarsministeren

Forsvarsudvalget stiller spørgsmål til Forsvarsministeren om afvisningsberedskabet og undtagelserne i støjbekendtgørelsen

Svar om afvisningsberedskabet

Svar på undtagelse af afvisningsberedskabet

Svar på om F-35 der flyver afvisning også vil være undtaget fra støjbekendtgørelsen

Hvor ofte vil F-35 maksimal flyve udenfor zonerne

Kan F35 overnatte i Rønne Lufthavn

Den 2. november 2021: Kommunevalg 2021

Forud for kommunevalget 2021 har vi stillet tre spørgsmål til en række kandidater til  Haderslev Byråd. De svar, vi modtager, vil blive bragt her på hjemmesiden. Spørgsmålene følger her:

 1. Vi vil gerne opfordre til, at der også efter kommunalvalget nedsættes et §17, stk4 udvalg for området omkring Flyvestation Skrydstrup. Hvordan ser du det fremtidige arbejde for området omkring Flyvestation Skrydstrup?
 2. Såfremt støjmålinger og beregninger efter F-35 kampflyenes implementering i Skrydstrup viser sig at være højere end de beregninger, der ligger til grund for kompensationsmodellen, vil du så aktivt arbejde for, og støtte borgerne i, at kompensationsmodellen bør ændres?
 3. Hvilke visioner har du for rød zone? Nævn tre konkrete emner du vil arbejde for.

  Kandidaternes svar følger her:

  1.
  Vi mener at arbejdet i §17.4 udvalget skal fortsætte efter valget. Det bær fortsætte så længe arbejdet giver mening.
   
  2. ja, vi vil naturligvis støtte borgerne, hvis forudsætningerne er ændrede, dvs. de faktiske målinger ligger over de beregnede.
   
  3. vi mener vi skal udnytte det positivt, at vi har luftvåbnet i vores kommune. Vi mener vi skal arbejde for at lave et Figtherwing oplevelsescenter, der kunne ligge i rød zone. Her kunne vi forestille os en attraktion, hvor man kunne opleve flyenes/luftvåbens historie, simulatorer, vægtløshed. Samt mest af alt Skrydstrup lige ved siden af. Det kunne give lokale arbejdspladser primært i servicefag. Finansiering kunne ske gennem fundraising, private aktører og det vil nok også kræve kommunal medfinansiering.

  Vi mener, at de boliger der opkøbes ikke skal sættes til salg igen, men bør nedrives.

  Med venlig hilsen 

  Kjeld Nørmark Thrane
  Byrådsmedlem (C)

  Kjeld Thrane
   

  På vegne af Mads Skau, Preben Holmberg og undertegnede, sender jeg her vores svar til jeres spørgsmål.

  Det fremtidige arbejde skal deles i 2 retninger.
  Retningen der vedrører udviklingen af de lokale samfund skal forankres i landdistriktsudvalget, da de i forvejen har en god dialog med samfundene omkring Fighter wing Skrydstrup. Vojens som landdistriktsudvalget skal også indgå i denne dialog, så man inspireres af hinanden, og deler de måder der kan arbejdes på.

  Den anden retning er mere overordnet tænkning for området skal fortsætte i et paragraf 17 stk. 4 udvalg, da der er skal arbejdes med alle arbejdsområder i det politiske system.

  Klart ja, da vi skal sikre at borgerne har mulighed for at blive hørt og taget seriøse. Det gør vi ved at samarbejde med foreningen flyvestation Skrydstrups naboer, men også de lokale borgerforeninger.

  Der skal arbejdes med områdefornyelse i de lokalsamfund der ønsker det, så de også kan udvikle sig fremover.
  Der skal oprettes et oplevelsescenter for flyinteresserede.

  Området skal bruges til at lave energi og skovrejsning, i de områder der giver mening.

  Venlig Hilsen

  Bent Kloster

  Hermed svar på jeres relevante spørgsmål:

  1. Arbejdet i §17 stk. 4 udvalget skal fortsætte – også i den kommende byrådsperiode. Der er behov for et særligt fokus på området omkring flyvestationen således, at området fortsat kan udvikle sig. Der er behov for politisk fokus på de udfordringer, som Danmarks nye kampfly bringer med sig.
  2. Hvis støjmålingerne viser et højere støjniveau end beregningerne har forudsagt, så skal Haderslev Kommune aktivt arbejde for at hjælpe de berørte borgere. Det arbejde tager jeg gerne ansvaret for.
  3. Jeg vil arbejde for, at det fortsat bliver attraktivt at bo i rød zone for dem, der ønsker at blive. Hjælpe med at holde liv i lokalsamfundene. Jeg vil arbejde for at forladte ejendomme, der ikke kan sælges, bliver nedrevet. Arbejde for, at der bliver mulighed for skovrejsning, etablering af solcelleparker mv. alt afhængig af områdets karakter og afhængig af, hvor der fortsat er boliger, dvs. beboerne i rød zone skal ikke ”pakkes ind” i solcelleanlæg. Jeg ønsker en tæt dialog med Foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer – sammen er vi stærkest.   Venlig hilsen        Henrik Rønnow                
   Henrik Rønnow

    

Den 29. oktober 2021: Udvalgsspørgsmål til Forsvarsministeren:

Christoffer Aagaard Melsen (V) stiller følgende spørgsmål: “Ministeren bedes redegøre for, om flyene, der lander i Flyvestation Skrydstrup, udelukkende har fløjet i de luftkorridorer, der ligger til grund for erstatningsudbetalingerne til naboerne. Hvis de ikke kun har fløjet i korridorerne, bedes det oplyst, hvor mange gange, der er fløjet uden for korridorerne?” Læs her

Læs svaret her: Besvarelse vedr. luftkorridorer og TDENL værdien

Den 21. oktober 2021: Om PFAS

Forsvarsministeriet har i mindst fem år haft kendskab til at PFAS værdierne  på Flyvestation Skrydstrup er for høje læs JV her

Danske Vandværker Læs her

Seneste miljøtilsynsrapport fra Haderselv Kommune 20201110_FSNSKP_Tilsynsrapport (3) (1)

Samrådsspørgsmål til ministeren læs her

Spørgsmål til ministeren læs her og her

Den 28. september 2021: Nye støjberegninger omkring Ørland, Norge

Læs om støjberegningerne og gruppesøgsmål her

Den 22. september 2021: Statens gensalg af opkøbte boliger i rød zone:

Pressemeddelelse fra Freja Ejendomme læs her

DR Nyheder læs her

JydskeVestkysten læs her

Den 28. september 2021: Fighter Wing Skrydstrup inviterer til godt naboskabsmøde:

Læs invitationen her:

Invitation til nabomøde 28. september (3)

Den 17. september 2021: Høringsfrist for ændring af støjbekendtgørelsen for Flyvestation Skrydstrup:

Pressemeddelelse læs her

Udkast til ændring af bekendtgørelse om støj

Den 13. september 2021: Generalforsamling for foreningens medlemmer. Dagsorden iflg. vedtægter. Invitation er udsendt pr. mail til medlemmerne.
24. juni 2021: Området omkring Flyvestation Skrydstrup

Torsdag den 24. juni havde Haderslev Kommune foretræde for Forsvarsudvalget på Christiansborg læs her

Se Haderslev Kommunes præsentation til foretrædet her

Ved foretrædet deltog fra Haderslev Kommune borgmester H. P. Geil, formand for Flyvestation Skrydstrups naboer, Agnes Rosenlund, og 2. viceborgmester Henrik Rønnow.

Efter foretrædet har Forsvarsudvalget stillet en række spørgsmål til Forsvarsministeren:

Om inddragelse af Haderslev Kommune læs her læs svaret her

Om Frejas overtagelse af opkøbte ejendomme kan udsættes læs her læs svaret her

 Om forsvarsrelateret erhvervsvirksomhed læs her  læs svaret her

Om anden anvendelse af opkøbte ejendomme læs her  læs svaret her

Debatindlæg i JydskeVestkysten fra tre kommunalpolitikere samt et medlem af Forsvarsudvalget læs her og læs her

28. maj 2021: Forsvarsministeriets årlige orienterende brev til Finansudvalget om bevillingsudviklingen vedrørende F-35 kampfly:  læs her

F-35 i Skrydstrup
Mulighed for udvikling, støjkonsekvenszone, kompensationsmodel og opkøb

Materialet er præsenteret på det første møde i §17,4 udvalg for området omkring Figterwing Skrydstrup den 11. feb. 2021, under pkt. 3. Se materialet om støjkonsekvenszoner her: F-35 Mulighed for udvikling, støjkonsekvenszone, kompensationsmodel og opkøb.

9. marts 2021: Se præsentationen af det permanente støjovervågningsprogram Nomos præsentation

Se et tilsvarende system i Københavns Lufthavn her

8. marts 2021: DR-nyheder beskriver tvivl om støjberegningerne læs her

Hans Christian Schmidt, V og Niels Flemming Hansen, K opfordrer til at kompensationsmodellen genovervejes læs her

Marts 2021: Vedr. støjsikring

Haderslev Erhvervsråd har udarbejdet en håndværkeliste,  se flyeren med tips og lokale håndværkere her:

Håndværkerliste_2021_final

 

26. marts 2021: Status for brugen af kompensationsordningen pr. 17. marts 2021:

Læs her

Jesper Petersen kommenterer i JydskeVestkysten læs her i JV

§17.4 Udvalg for området omkring Figterwing Skrydstrup

Læs dagsordener og referater her

Skattepligt og formueforøgelse ved udbetaling af kontant kompensation.

Flere beboere hvis ejendomme er beliggende i enten gul eller rød zone har spurgt Berg Advokater, hvilke ”skjulte ulemper” der vil følge af at vælge udbetaling af den kontante kompensation.  Her kan du læse Berg Advokaters Redegørelse

En plan for området omkring Flyvestation Skrydstrup:

26. januar 2021: Byrådet har nedsat et §17 stk. 4 udvalg for området omkring Fighterwing Skrydstrup. Læs referat fra Byrådsmødet her

Om §17 stk. 4 udvalget læs her

Økonomiudvalget drøftede den 14. december 2020 “Plan for området omkring Fighterwing Skrydstrup” Referat fra mødet og bilag kan læses her

“Borgerne omkring flyvestationen skal være med i udviklingsarbejdet” – læs læserbrev af Bent Kloster her

Om en plan for området, JydskeVestkysten læs her

Om ministrenes svar til Haderslev Kommune læs her

Januar 2021: Generalforsamlingen afholdes så snart Corona-situationen tillader det.

Foreningen udsender sidst i uge ét kontingentopkrævning for 2021 sammen med årets første nyhedsbrev. 

 • Medlemskab koster 200 kr. årligt pr. husstand. Betal via MobilPay: 18472 – Eller kontooverførsel:  Reg.nr. 2449 Kontonr. 4394901240 Husk at oplyse fulde navn, adresse og telefonnummer!!!!!!
 • Det vil lette vores arbejde, hvis du også sender en mail til skpnabo@gmail.com med oplysningerne. 
 • Som medlem modtager du nyhedsbreve og opdateringer samt bliver inviteret til informationsmøder. Vi samarbejder med Berg Advokater, der giver foreningen betydelig juridisk bistand. Har du betalt kontingent, uden at modtage informationer fra os beklager vi meget, send os da venligst en mail, så vi kan få opdateret vores oplysninger.

24. november 2020: Haderslev Byråd: “Plan for området omkring Fighter Wing Skrydstrup”

Haderslev Byråd har på medlemsinitiativ fra Henrik Rønnow drøftet “Plan for området omkring Fighter Wing Skrydstrup”. Byrådet indstiller:  Haderslev Kommune udarbejder en plan for området omkring Fighterwing Skrydstrup. Planen skal i videst muligt omfang sikre, at statens opkøb af ejendomme i rød zone ikke påvirker ejendomsmarkedet negativt i hele lokalområdet.  Samtidig skal planen sikre en så attraktiv udvikling, i såvel rød som gul zone, som muligt. Planen søges realiseret i samarbejde med staten og private fonde”.

Referat fra byrådsmødet læs her

Haderslev Kommunes henvendelse til Forsvarsministeren læs her

Opkøb og videresalg i rød zone læs JV 3. december –  6. december

Spørgsmål og svar omkring opkøb og videresalg i rød zone:

Karina Lorentzen Dehnhardt, SF  læs her

Eva Flyvholm, EL   læs her  – og her

9. november 2020: Første boliger i rød zone opkøbt

Hvad mon der sker med lokalsamfundene rundt omkring Flyvestation Skrudstrup?  JydskeVestkysten læs her

Indtil nu ingen klager over taksationskommissionen læs her

7. oktober 2020: Nyt om flystøj overvågning:

 • FMI-nyheder læs her
 • Forsvarsministeren orienterer forsvarsudvalget læs her
 • Flight tracking Københavns Lufthavn se her
 • Om støjovervågnings systemet ved Københavns Lufthavn læs her
 • Fire nye støjmålere ved Ørland læs her
28. september 2020: På grund af den forværrede Corona-situation er “Godt Naboskabsmødet” udsat på ubestemt tid.

Fighter Wing Skrydstrup inviterer til “Godt naboskabsmøde”

Se invitationen her:
Godt naboskab 28. september

7. september 2020:

Foreningen, Flyvestation Skrydstrups Naboer, afholdt mandag den 7. september 2020 et orienteringsmøde for foreningens medlemmer.

På mødet deltog Berg Advokater.
 
Emnerne var bl.a.:
1. Kort gennemgang af processen vedr. L 166 Forslag til lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup.
2. Kort gennemgang af loven og bekendtgørelser som vedtaget.
3. Tilbud om opkøb, støjsikring eller udbetaling af et kontant beløb, hvad skal man være særlig opmærksom på?
4. Søgsmål, muligheder og proces
 
Et kort resume fra mødet vil indgå i det næste nyhedbrev til medlemmerne.

Medlemsskab:

 • Medlemskab koster 200 kr. årligt pr. husstand.
 • Betal via MobilPay: 18472 
 • Eller kontooverførsel:  Reg.nr. 2449 Kontonr. 4394901240    Husk at oplyse fulde navn og telefonnummer!!!!!!
 • Det vil lette vores arbejde meget, hvis du også sender en mail til skpnabo@gmail.com med oplysningerne!!!!
 • Kontingentet betales første gang ved indmeldelse, derefter opkræves det én gang årligt i januar måned.
 • Som medlem modtager du nyhedsbreve og opdateringer samt bliver inviteret til informationsmøder. Vi samarbejder med Berg Advokater, der yder foreningen betydelig juridisk bistand.

F-35 kompensation: 

11. juni 2020: Orientering om anlægsbyggeriet

“Baseret på erfaringerne fra de første udbud af anlægsopgaven, indikerer den aktuelle prognose for de samlede udgifter til byggeriet, at udgifterne kan blive ca. 10 %. højere end estimeret.”  Læs mere her

11. juni 2020: Signifikante afvigelser

Foreningen har spurgt ind til hvad Forsvarsministeren og Forsvarsministeriet forstår ved signifikante afvigelser. Hans Christian Schmidt har spurgt ind til det. Ministeren vil ikke svare. Læs her

L 166 Lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup 3. behandlet, vedtaget den 11.6.2020

Sagsgang:
Fremsat 31-03-2020
1. behandlet / henvist til udvalg 28-04-2020
Betænkning afgivet 04-06-2020
2. behandlet/henvist til udvalg 09-06-2020
Tillægsbetænkning afgivet 10-06-2020
3. behandlet, vedtaget 11-06-2020
 
Resumé:

Lovforslaget har for det første til formål at skabe den bevillingsmæssige hjemmel til et anlægsprojekt i form af udbygning af Flyvestation Skrydstrup.

For det andet skal lovforslaget sikre, at projektet kan realiseres inden for den planlagte tidsmæssige ramme, således at F-35 faciliteterne er klar til ibrugtagning, når de første F-35 kampfly ankommer til Danmark i 2023.

For det tredje har lovforslaget til formål at regulere støjforholdene for Flyvestation Skrydstrup, idet de gennemførte støjberegninger viser, at støjen ved kampflyenes anvendelse af flyvestationen ikke vil kunne holdes inden for Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser eller den nuværende miljøgodkendelse for flyvestationen.

For det fjerde udmønter lovforslaget den støjkompensationsmodel, som regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance indgik aftale om den 15. november 2019, og som omfatter støjkompensation for mere end 1.600 boliger i området omkring Flyvestation Skrydstrup.

Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om anskaffelsen af 27 nye F-35-kampfly mellem den daværende regering (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre fra juni 2016. En aftale som Det Konservative Folkeparti også tilsluttede sig med partiets indtræden i VLAK-regeringen den 28. november 2016.

31. maj 2020: NATO-tankfly til Skrydstrup

NATO har afsat godt 100 mio. kr til udvidelser på Flyvestation Skrydstrup. Byggeriet på Flyvestation Skrydstrup omfatter udvidelser, som skal gøre det muligt at deployere allierede tankfly til flyvestationen. Der skal bygges et parkeringsområde med tankningsanlæg. Der skal tillige udvides taxiways til at forbinde parkeringsområdet med startbanen. Endelig skal der bygges supplerende brændstoftanke for at tilgodese tankflyenes større behov for optankning.

Folketingets Forsvarsudvalg har indkaldt forsvarsminister Trine Bramsen (S) i åbent samråd om støjbelastningen af Flyvestation Skrydstrups naboer, som indgår i Folketingets behandling af lovforslag L 166 om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup. Samrådet finder sted torsdag den 28. maj 2020 kl. 10.30

Udvalget har bedt forsvarsministeren om at forholde sig til en henvendelse fra foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer, hvor foreningen peger på en række uoverensstemmelser mellem lovforslaget og den politiske aftale om støjkompensation, der ligger til grund for den del af lovforslaget, der vedrører støjgener fra anvendelsen af F-35 kampfly på Flyvestation Skrydstrup.

Den 12. maj 2020: Spørgsmål til Forsvarsministeren vedrørende L 166 Forslag til lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup:

 • Niels Flemming Hansen, K, og Hans Christian Schmidt, V der begge er valgt i Sydjyllands Storkreds stiller spørgsmål til Forsvarsministeren. Fra Forligskredsen er også Bent Bøgsted, DF aktiv. Udenfor Forligskredsen stiller Eva Flyvholm, EL og Pernille Vermund, NB spørgsmål.
 • Berg Advokater: Compliance-analyse  læs her
 • Berg Advokater: Notat / Fremsendelsesbrev læs her
 • Foreningens seneste henvendelse Spørgsmål til Ministeren
 • Se samlingen af spørgsmål og svar her

Niels Flemming Hansen, K,  valgt i Sydjyllands Storkreds stiller spørgsmål til Forsvarsministeren.

Hans Christian Schmidt, V, ligeledes valgt i Sønderjyllands Storkreds er også særdeles aktiv

Den 7. maj 2020: Årlig status for anskaffelsen af den danske F-35a joint strike fighter kampflykapacitet

Orientering til Finansudvalget læs her

Den 7. maj 2020: Forsvarsministeren i åbent samråd

 • Læs samråds-spørgsmålene her
 • Ministerens taleseddel læs her

Forslag til Tillægsaftale til “Aftale om kompensation for F-35 kampflystøj fra Flyvestation Skrydstrup

29. april 2020: Link til Forsvarsudvalget. Her er bl.a. tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget, samt spørgsmål til ministeren. Bent Bøgsted og Eva Flyvholm spørger ministeren om en gradueret kompensationsmodel. Pernille Vermund stiller bl.a. spørgsmål til ministeren om opdeling af lovforslaget læs her
 • Det er nu mere end et halvt år siden forligskredsen, der står bag indkøbet af de nye F-35 kampfly, indgik en politisk aftale om kompensation for F-35 kampflystøj. I løbet af det halve år, har foreningen haft foretræder for Forsvarsudvalget, indsendt høringssvar, talt og skrevet om erstatningsansvar, der har været massiv medieomtale af værditab og uforståelige zoneafgrænsninger og vi har argumenteret for behovet for en ændring eller et tillæg til den politiske aftale. Desværre er der ikke flyttet så meget som et komma indtil nu. Flere forsvarsordfører har dog givet udtryk for, at der når hørings svarene var afgivet og behandlet kunne der vise sig et behov for et tillæg til den politiske aftale. Forsvarsministeriet har, ganske uforståeligt, ud fra høringssvarene konkluderet, at der ikke er behov for ændring af den indgåede aftale. Foreningen har argumenteret for, at der måtte kunne findes en bedre og mere rimelig løsning. Vi har også sagt, at vi ikke ønsker at have fingrene i værktøjskassen (komme med konkrete tal og værdier) og at der skulle kobles uvildige eksperter på. Vi ved nu, at dette ikke kommer til at ske! Vi er sat i en situation, hvor vi har valget mellem ikke at foretage os noget eller at forsøge at opnå en forbedring af den indgåede aftale. Vi har derfor bedt foreningens advokatkontor udarbejde et forslag til en tilpasset kompensationsaftale. Det medfører så også, at vi alligevel bliver nødt til at være konkrete, dvs. få fingrene i værktøjskassen og komme med konkrete tal og værdier. Vi vurderer, at et tillæg må tage udgangspunkt i den allerede indgåede aftale, hvis det skal accepteres af forligskredsen. Der er indarbejdet flere forbehold og reguleringsmuligheder i forslaget. Modellen lægger op til en forbedring og udvidelse af rød zone, samt en gradueret orange zone i overgangen til gul zone. Vi er klar over, at forslaget ikke vil tilfredsstille alle i sin nuværende form, men ingen bliver dårligere stillet af forslaget, og muligheden for at rejse søgsmål eksisterer stadig.
 • Følgebrev til Forsvars udvalget læs her
 • Forslag til tillægsaftale læs her
 • Bemærkninger og bilag læs her
 • JydskeVestkysten læs her og læs her
 • Forsvarsministerens svar til udvalget læs her

Lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup

 • Lovforslaget førstebehandles i Folketinget tirsdag den 28. april læs her
 • I december mente Kristian Thulesen Dahl, at kompensations-aftalen skulle laves om, det bliver spændende at se, om DF har skiftet holdning?  se her
 • Forsvarsminister Trine Bramsen har ved flere lejligheder udtalt, at hendes norske kollega har oplyst, at der er i Norge er stor tilfredshed med den norske kompensationsmodel, men i Norge er man ved at afklare hvem, der kan rejse erstatningskrav mod staten læs her
Den 16. april 2020: Statsministeren har i et brev til Folketingets formand, tilkendegivet, hvilke lov- og beslutningsforslag, regeringen ønsker færdigbehandlet på denne side af sommerferien. Herunder Lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup læs her
Den 31. marts 2020: Lovforslag om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup som fremsat læs her
Den 28. marts 2020: I Holland overvejer man at genåbne De Peel for at stationere F-35 kampfly på basen. Eindhovens Dagblad bringer interview fra Norge og Danmark læs her  
Den 25. marts 2020: Er Kammeradvokatens notat klart og entydigt?
Den 19. marts 2020: Godt naboskabsmødet og informationsmødet vedr. rapporten fra demonstrationsflyvningen er udsat pga. COVID-19
Den 12. marts 2020:  Forsvarsminister Trine Bramsen i åbent samråd – udsat indtil videre pga. COVID-19
Den 27. februar 2020: Forsvarsministeren svarer på antallet af boliger der overflyves med mellem 99 og 100 dB, og Foreningens foretræde den 30. januar samt fremsender notat til Forsvarsudvalget vedr. Kammeradvokatens redegørelse
Den 24. februar 2020: Den danske udgave af rapporten fra demonstrations flyvningen den 22. maj offentliggøres
Den 23. og 24. februar 2020: Klager og erstatninger
Den 19. februar 2020: Foreningen stiller spørgsmål til  Forsvarsministeren og Forsvarsministeriet
Den 10. – 14. februar 2020 kl. 10.05 på Radio4: Lyt til serien “Tæt på kampflyenes naboer” – eller lyt som podcast hos Radio4, når du har tid

Læs mere her

Den 7. februar 2020: Høringsfrist over lovforslag om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup samt tilhørende bekendtgørelser om støj
Den 4. februar 2020: Folketinget behandler beslutningsforslag fra Nye Borgerlige
 • Beslutningsforslag
 • Se eller gense debatten 04-02-2020 kl. 13.00 Møde nr. 58 i salen, beslutningsforslaget drøftes fra ca. kl. 15.37 klik her
Den 30. januar 2020: Foretræde for Forsvarsudvalget og tilhører til samråd.

29 medlemmer af foreningen Flyvestations Skrydstrups naboer var den 30. januar på  Christiansborg

Kl. 13.15 havde bestyrelsen sammen med Berg Advokater foretræde for Forsvarsudvalget. Læs materiale:

Niels Erik Christensen, Bjarne Ditlevsen (Berg Advokater), Agnes Rosenlund, Jørgen Gram, Lasse Ladefoged (Berg Advokater) og Carsten Fjordvald til foretræde for Forsvarsudvalget

Kl. 13.30 var hele gruppen tilhører til samråd

Politikkere, advokater og medlemmer i samtale på Christiansborgs gange
Den 28. januar 2020: Haderslev Byråd drøfter høringssvar:
Den 24. januar 2020: Offentliggørelse af punkt-beregninger for boliger i rød og gul zone: klik her

En repræsentant fra foreningen tog i mod tilbudet om “en fortrolig” samtale med Forsvarsministeriets repræsentanter i Vojenshallerne både onsdag og torsdag. På begge møder oplyste forsvarsministeriet at punkt-beregningerne snart ville blive offentliggjort. Forsvarsministeriet valgte at offentliggøre beregningerne mindre end et døgn efter,  de havde forladt Vojens, beregningerne må således have været klar. Hvorfor offentliggjorde man ikke beregningerne, medens Forsvarsministeriet var i området?

JydskeVestkysten læs her

Beregningerne viser, at der i zoneafgrænsningen ikke er taget hensyn til de usikkerheder som Forsvarsministeriet selv oplyser, at der er i støjberegningerne.

Maksimalværdier flystøj: Både 99.9 dB  og 103,1 dB er udenfor rød zone

Gennemsnit flystøj:            64,1 er udenfor rød zone  – ministeriet vil ikke tale om terminalstøj!

Den 22. januar 2020: F-35: Offentliggørelse af den endelige rapport fra demonstrationsflyvningen læs her

Læs og se DR her – vi vil gerne understrege, at det ikke kun drejer sig om to fly om dagen!!!!

JydskeVestkysten læs her

I uge 23 2019, altså to uger efter demonstrations-flyvningen i Danmark, udførte man i Norge flyvninger for at undersøge, hvordan F-35 påvirker husdyr. Flyene var i følge norske Forsvarsbygg ikke fuldt lastede og lettede uden efterbrænder: ” Alle F-35 flaug utan last eller etterbrennar, men med fullt motorpådrag.”  På borgermøder i forbindelse med demonstrations-flyvningen blev deltagerne oplyst, at de norske F-35 fly var fuldt lastede og lettede med efterbrænder. Vi tillader os at stille spørgsmål ved, om man i Norge virkelig har lastet flyene fuldt op for at flyve en demonstrations-flyvning i Danmark?

Den 18. januar 2020: Rød og gul zone, forskelsbehandling uden forklaring – en skrivebords-lov

Læs JydskeVestkysten her

Mørke-træning fra Fighter Wing Skrydstrup uge 4-5-6-8 og evt. uge 9-11 Pressemeddelelse – natflyvning forår 2020 (2)
Den 8. januar 2020: Forsvarsministerens svar på de spørgsmål der blev stillet i forbindelse med foreningens foretræde den 12. december.
  • Vedr. juridisk bistand læs her
  • Ministerens kommentar til foreningens henvendelse læs her
  • Svar vedr. kammeradvokatens rådgivning læs her
  • Vedr. brug af den sydlige start- og landingsbane læs her
  • Vedr. terminalstøj læs her
  • Forsvarsministeren vil ikke udtale sig læs her
Den 8. januar 2020: Fire boliger flyttes fra gul til rød zone

Forsvarsministeriets meddelelse og opdaterede adresselister         læs her

JydskeVestkysten den 8. januar 2020:

Andre medier den 8. januar 2020:

Yderligere 20 boliger opkøbt i Norge:

I efteråret 2019 har norske Forsvarsbygg opkøbt yderligere 20 boliger på Meldalsvegen på Bregstad læs her

Den 12. December 2019: Foretræde for Forsvarsudvalget:

Lasse Ladefoged og  Bjarne Ditlevsen fra Berg Advokater samt Carsten Fjordvald, Jørgen Gram, Niels Erik Christensen og Agnes Østergaard Rosenlund fra foreningens bestyrelse var den 12. december på Christiansborg for at drøfte kompensationsmodellen for øget flystøj i forbindelse med implementeringen af F-35 kampflyene i Skrydstrup. Her havde vi først et møde med Bent Bøgsted og Kristian Thulesen Dahl, DF og efterfølgende foretræde for Forsvarsudvalget.  Desuden fik vi lejlighed til at tale med flere politikere på Christiansborgs gange. Link til bilag og medier følger her:

Medlemmer af bestyrelsen for Foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer sammen med Berg Advokater på Christiansborg. Først havde vi et møde med Kristian Thulesen Dahl, DF, og senere foretræde for Forsvarsudvalget.
Den 3. december 2019: Vedr. flystøjovervågning

Vi bringer følgende meddelelse fra FMI:

"Kære naboer til Flyvestation Skrydstrup

I dag og i morgen, henholdsvis den 3. og 4. december, vil nogle af jer muligvis se teknikere køre rundt i området og sætte måleudstyr op. Det er Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, som i samarbejde med firmaet Force Technology, er i gang med at finde de bedste placeringer for det kommende faste flystøjsovervågningssystem.

Det er vigtigt, at de faste målestationer kommer til at stå de rigtige steder. Det handler blandt andet om, at de ikke skal stå steder, hvor der er vejstøj eller anden støj, der kan påvirke måleresultaterne. Det handler også om, at de skal stå steder, hvor det kan lade sig gøre at trække strøm.

Der bliver ikke i denne forbindelse lavet nye officielle målinger.

Med venlig hilsen

Louise Witus Schierup
Presseofficer
FIGHTER WING SKRYDSTRUP
Stabsstøttesektion
Lilholtvej 2, 6500 Vojens
Den 29. november 2019: Vi genopfrisker et afsnit fra den nuværende miljøgodkendelse af Flyvestation Skrydstrup:
 • “Den væsentligste miljømæssige belastning omkring en flyveplads er støjen. Siden der blev gennemført en støjundersøgelse i 1981 er der foretaget miljøtilpasning af flyvningen og flyene, således at støjbelastningen af boligområderne er mindsket ligesom det forventes, at støjbelastningen også vil forminskes fremover ved udskiftningen til mindre støjende fly”  
 • “Alle boligområder ligger således udenfor 55 dB-kurven”
 • “Dog er grænseværdien på Lden=60 dBoverskredet for enkelte bebyggelser, der ligger tæt på flyvestationen i det åbne land”

Ovenstående citater er fra “Miljøgodkendelse Flyvestation Skrydstrup / Vojens Lufthavn”, side 29  læs her

Idet myndighederne således ikke har forventet en øget støjbelastning, hvordan skulle befolkningen så kunne forudse det? Vi vil hævde, at man har bosat sig i området i god tro.

Den 22. november 2019: Vi modtager rigtig mange indmeldinger, telefonopkald, mails og beskeder. Tak for gode input og sympati-tilkendegivelser. Vi svarer i den rækkefølge, og i det omfang vi kan nå det.
Den 21. november 2019: Borgermøde om kompensationsmodellen
Den 20. november 2019: Forsvarsministeren kaldes i samråd om værditab

Læs her

Den 19. november 2019: Fremtidig tilsyn med Flyvestation Skrydstrup overtages af staten

Læs her

Hvorfor er det vigtigt? Læs denne henvendelse til Haderslev Kommune fra 2018:  Forholdene for naboer Siden henvendelsen er det kommet frem, at den nuværende miljøgodkendelse ikke overholder EU-direktiver samt, at der er foretaget ændringer på Flyvestation Skrydstrup som burde have forårsaget en revurdering af rammegodkendelsen. Endvidere har Forsvarsministeriet bekræftet, ganske som vi hævder, at bl.a. brugen af efterbrænder ikke er medregnet i forudsætningerne for den nuværende miljøgodkendelse.

 

Forsvarsministeriet har oplyst, at der installeres permanent støj- overvågningsudstyr i Skrydstrup i løbet af 2020, set et tilsvarende ved Kastrup Lufthavn

Den 15. november 2019: Aftale om kompensation for F-35 støj på plads.
Den 12. november 2019: Hvor kommer pengene fra og er der tale om en ekstra bevilling?

På DRs hjemmeside kunne man den 8. november læse, at regeringen i følge et aftaleudkast er klar til at bruge 230 millioner på kompensation til de naboer, der bliver berørt af implementeringen af F-35 i Skrydstrup. Det fremgår ikke nogle steder, om der er tale om en ekstra bevilling? Men det er næppe tilfældet. I årlig orientering om bevillingsudviklingen på F-35 skriver den tidligere forsvarsminister den 4. april: Støjkompensationer mv. til berørte borgere håndteres uafhængigt af den bevillingsmæssige hjemmel i akt. 31 af 14. december 2017, men inden for rammen af den samlede kampflyøkonomi på 20 mia. kr. (2015-pl) læs her

Tilsvarende i Claus Hjort Frederiksens svar til Holger K. Nielsen efter de endelige støjberegninger blev offentliggjort i april læs her

Vi formoder derfor, at de 230 millioner skal tages ud af den den samlede kampflyøkonomi på 20.000.000.000 kr.

230 mill divideret med 5.7 mill indbyggere svarer til, at hver dansker i alt bidrager med 40,50 kr. i kompensation til området omkring Flyvestation Skrydstrup i flyenes samlede levetid (30-35 år). Flyvestationen er base for hele Danmarks luftforsvar, som kommer alle borgere til gode, vi mener derfor, at det må være en solidarisk samfundsopgave at løfte de udfordringer området stilles overfor i forbindelse med implementeringen af F-35 på Flyvestation Skrydstrup.

Den 8. november 2019: 230 mill. til kompensation, men ingen erstatning for værdiforringelsen af boligerne

DR Nyheder er kommet i besiddelse af et aftaleudkast til en kompensationsmodel for naboerne til Flyvestation Skrydstrup. Desværre ved vi ikke præcist, hvad udkastet indeholder. Det ville være ønskelig, hvis de der bor i området får indsigt i de forhandlinger, der foregår om vores fremtid. Så kunne vi indgå i en dialog og finde løsninger i stedet for en forkrøblet dialog gennem medierne. Foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer opfordrer til løsnings orienteret dialog, faglige vurderinger og uvildig rådgivning til beboerne i området.

Den 6. november 2019: Hvem skal føre tilsyn med Flyvestation Skrydstrup fremover?
Den 25. oktober 2019: Forsvarsministeriet offentliggør behandlingen af høringssvar:
 • Miljøkonsekvensvurderingen klik her
 • Forsvarsministeriets svar til foreningen Svarbrev
 • Oversigt over behandlede høringssvar Oversigt
 • JydskeVestkysten om behandling af høringssvar læs her
Den 21. oktober 2019: Norske Forsvarsbygg offentliggør støjmålinger fra marts til september:

Støj målingerne ligger fortsat inden for det beregnede læs her 

Bemærk at Forsvarsbygg på samme hjemmeside omtaler en lille undersøgelse om flystøjs påvirkning af husdyr. Den foregik i uge 23, og her fløj alle F-35 uden last og efterbrænder. Mon det kun var i uge 23 der blev fløjet uden last og efterbrænder? Det bliver interessant at se målingerne, når F-35 begynder at flyve med fuld last og efterbrænder.

“Reaksjonar på F-35 Då det har vore eit mål å få meir kunnskap om korleis dyra reagerer på flystøy etter innfasing av nye F-35 kampfly, blei det i veke 23 i år gjort nye registreringar inklusivt støymålingar av avgangar og landingar med F-35. Gjennom veka letta det mellom to til fire fly per dag. Ved avgang nordover, svinga flya stort sett vestover over Hoøya, i tillegg til flyging rett fram ved enkelte avgangar. Alle F-35 flaug utan last eller etterbrennar, men med fullt motorpådrag.” læs artiklen her

Er du medlem af foreningen, men modtager ikke nyhedbreve mm? 
Måske har vi ikke registreret dine oplysninger korrekt? -eller foreningens mails havner blandt dine uønskede mails, fordi vi udsender mange på en gang? Skriv til os på skpnabo@gmail.com eller prøv at følge denne vejledning:  Mailudbyderne bruger kunstig intelligens og machine learning til kun at sende de mails i din indbakke, som de vurderer, at du vil have og interagere med.
Resten havner i “Spam”, “Uønsket”, “Andre” eller hvad de hedder, og sandsynligheden for at disse bliver åbnet er lille.
Når modtagere stopper med at åbne og klikke på mails, bruger Gmail, Hotmail, og andre store mailudbydere teknikken til at vurdere relevansen af de mails, der bliver sendt. Og relevansen vurderer de bl.a. ud fra, om modtagerne åbner, klikker og generelt interagerer med mail fra os.
Så derfor:
1. Flyt mail fra “uønsket”, “spam” mv. til mail  og åben mailen (det bliver registreret af mailudbyder)
2. Hvis du har læst en  opdatering på https://skpnabo eller på Facebook, så gå til mail og åben mail, før du sletter den, ellers bliver den registret som “uønsket”
Den 1. oktober 2019: Et nyt folketings-år starter.

Det er første samling efter valget den 5. juni. JydskeVestkysten har spurgt en række folketingsmedlemmer valgt i Sønderjyllands Storkreds om, hvad de hver især vil arbejde for i den kommende samling. H. C. Schmidt (V), Niels Flemming Hansen (K) og Jesper Petersen (A) nævner som de eneste Anlægslov og “kompensationsmodel” for naboerne til Flyvestation Skrydstrup   læs her

Den 26. september 2019: Foretræde for Folketingets Forsvarsudvalg
I foretrædet deltog Bjarne Ditlevsen og Erik Berg, Berg Advokater, Vojens og foreningens formand, Agnes Østergaard Rosenlund
Den 24. september 2019: Forsvarsministeriet offentliggør høringssvar på miljøkonsekvensvurderingen     klik her

For at læse foreningens høringssvar klik her

Den 16. september 2019: Forsvarsminister Trine Bramsen lover “testperiode” med F-35 og Nabo-hotline:

DR: læs her

JydskeVestkysten: om testperiode Læs her  om Hotline læs her

Den 12. september 2019: Genopfrisk baggrunden for anlægsloven og Aktstykke 31 Anskaffelse af 27 F-35 A kampfly:

Vedr. anlægsloven klik her

Aktstykke 31 klik her

Den 29. august 2019: Foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboers høringssvar på miljøkonsekvensvurderingen for ændringer af Flyvestation Skrydstrup

Høringssvar

Den 28. august 2019: JydskeVestkysten bringer et debatindlæg og et interview af og med Forsvarsminister Trine Bramsen.             Jyllands-posten bringer ligeledes et interview med forsvarsministeren

Læs debatindlæg i JV her og interview her

Læs JP her

Den 15. august 2019: “Det er meget ubehageligt hvis F-35erne flyver forbi” – Også i Holland interesserer man sig for den norske kompensationsmodel.

Det hollandske medie NOS Se og læs her  (oversættelse kan anbefales)

Den 12. august 2019: Forsvarsministeriet oplyser, at Josephine Ilchmann Jørgensen ansættes som særlig rådgiver for forsvarsminister Trine Bramsen

         læs her

Den 8. august 2019: Forsvarsminister Trine Bramsen var forud for borgermødet på besøg til nogle af naboerne til Flyvestation Skrydstrup

Medierne var med, læs DR her 

JyskeVestkysten læs her 

Der Nordschsleswiger læs her

Den 8. august 2019:  Afholdes borgermøde i Vojens-hallerne.

Forsvarsminister Trine Bramsen deltager i første del af mødet læs her

Den 4. juli 2019:

Samlet udgør Miljøkonsekvensvurderingen samt de endelige beregninger af den nuværende og kommende terminalstøj og flystøj mange hundrede sider. Det er en stor mundfuld at give sig i kast med. Forsvarsministeren og Forsvarsministeriet har udarbejdet et Orienteringsbrev samt et Ikke-teknisk resumé til Folketingets Forsvarsudvalg, det vil være et godt sted at starte.

Orienteringsbrev til Folketingets Forsvarsudvalg læs her
Ikke-teknisk resumé af Miljøkonsekvensvurderingen læs her

Den 4. juli 2019: Miljøkonsekvensvurderingen er i høring klik her

Samtidig offentliggør Forsvarsministeriet, at næste borgermøde afholdes den 8. august 2019. Emnerne for mødet vil være miljøkonsekvensvurderingen samt terminalstøjberegningerne.  Termminalstøjrapporten

Den 27. juni 2019:

Danmark får ny forsvarsminister. Foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer ønsker Trine Bramsen tillykke med udnævnelsen til Forsvarsminister. Vi ser frem til et godt samarbejde i forhold til de udfordringer som den enkelte og området står med som nabo til Danmarks kampflybase. Specielt ser vi frem til samarbejdet i processen i forforbindelse med implementeringen af F-35 kampfly i Skrydstrup. 

Forud for folketingsvalget den 5. juni 2019 rettede foreningen tre skarpe spørgsmål til politikere på Haderslevkredsens stemmeseddel. Læs spørgsmålene Tre skarpe 

Desværre var det kun H. C. Schmidt og Jesper Petersen der svarede!

Læs H. C. Schmidts svar:
Tak for fremsendte.

Spørgsmål 1 vedr. Maks- niveauer: Ja jeg mener der bør være en maksimumsgrænse.

Spørgsmål 2 vedr. Al støj medregnes: Ja jeg mener al støj bør medregnes.

Spørgsmål 3 vedr. Erstatninger for tabt ejendomsværdi/værdiansættelse før 2016: Ja der bør i anlægsloven tages stilling til spørgsmålene til tabt ejendomsværdi og værdiansættelse før 2016. Det kan også indskrives som et tillæg til forligsaftalen.

Med venlig hilsen

Hans Christian Schmidt

Læs Jesper Petersens svar:                                                                               Maks-niveauer: Ifølge Forsvarsministeriets endelige støjberegninger vil et antal boliger blive overfløjet med over 100 dB. I Norge tilbydes alle, der overflyves med over 100 dB at blive opkøbt af den norske stat. Kan du tilslutte dig, at der skal være en maksimumgrænse for, hvor høje niveauer naboerne til Flyvestation Skrydstrup skal overflyves med?

Ja, det kan jeg tilslutte mig. En central del af den kompensationsordning, som skal forhandles på plads vil være at fastlægge en sådan grænse for, hvornår staten skal tilbyde et opkøb. Det bør i øvrigt ske med skattefrihed ligesom ved en ekspropriation.

 Al støj medregnes: Ifølge Miljøstyrelsens vejledning er der en række flyvninger, der ikke er godkendelsespligtige, disse flyvninger bliver derfor til ”gratis støj” og tæller ikke med i støjberegninger og indberetninger. Iflg. Forsvarsministeriet drejer det sig i 2017 om i alt 716 aktiviteter fra jagerfly, der ikke tæller med.  Vi mener, at al støj skal tælle med. Kan du tilslutte dig, at alle flyvninger (al støj undtagen redningshelikopter) bør medregnes i en kompensationsmodel for området?

Så stort et omfang af ”gratis støj” er ikke rimeligt efter min mening. Det at der er flyvninger, der ikke skal indberettes er også problematisk og øger ikke tilliden til myndighederne.
Om der ud over redningshelikopter kan være andre aktiviteter, der med rimelighed kan undtages, har jeg svært ved at sige på stående fod. Også dette emne, synes jeg, skal indgå i forhandlingerne om kompensationsmodellen. 
Der bør være åbenhed om alle jagerflyaktiviteterne.

Erstatninger for tabt ejendomsværdi / værdifastansættelse før 2016: De endelige støjberegninger viser både en stigning i det gennemsnitlige støjniveau og i maksværdierne ved aften og natflyvninger. Vi ser allerede et afventende boligmarked og faldende ejendomspriser. Vi mener, det kan blive en høj pris området skal betale for det, der er hele nations luftforsvar. Kan du tilslutte dig, at der i anlægsloven tages stilling til spørgsmålene om tabt ejendomsværdi og værdiansættelse før 2016?

Ja. 

Og en opfordring: Uanset hvilket parti man vil stemme på, så vil jeg opfordre til, at man stemmer personligt og bidrager til at der bliver valgt lokale repræsentanter, som kan påvirke processen om en kompensationsmodel. Tak for dialogen med jer indtil videre.

Mediernes omtale af det der vedrører Flyvestation Skrydstrups Naboer op til folketingsvalget 2019:
 

JydskeVestkysten: læs her   –   og her

TV-Syd læs her:

Et udpluk af mediernes omtale efter demonstratiosnflyvningen  22. maj 2019:

DR: Første F35-støj over Danmark i dag – Men Forsvaret kan skrue højere op for lyden læs her

JydskeVestkysten: Naboer lettede efter første møde med nye kampfly – Men vil ikke blive boende læs her

Jyllandsposten: F-35-kampfly »bliver ved med at runge for ørerne som en rockkoncert læs her 

TV-Syd: Resultater fra testflyvning: F35 larmer noget mere end F16 læs her

Defence-aerospace omtaler “Tour de noice” og foreningen : læs her

Den 19. maj 2019: Foreningen retter forud for folketingsvalget tre skarpe spørgsmål til politikere på Haderslevkredsens stemmeseddel. Efterhånden som politikerne forhåbentligt svarer, vil vi dele deres svar her på hjemmesiden. Henvendelsen følger her:

Kære Folketingskandidat!

Foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer tillader sig hermed at rette henvendelse til dig, fordi du er opstillet som kandidat til Folketinget på Haderslevkredsens stemmeseddel.

Det fremgår af Miljøstyrelsens vejledning om støj fra flyvepladser, ”at der ved formulering af miljøkrav til forsvarets flyvestationer må tages hensyn til, at forsvaret skal kunne leve op til lovbestemte uddannelseskrav, forudsætninger og krav i medfør af de gældende forsvarsforlig, internationale aftaler samt opgaver i forbindelse med katastrofer, redningsaktioner o.lign.”

Netop det, at der i formuleringen af miljøkrav til Forsvarets flyvestationer skal tages disse hensyn stiller naboerne til Flyvestation Skrydstrup i en situation, der ikke kan sammenlignes med noget andet sted i landet, ligesom maks-støjniveauerne ved overflyvning er unikke for området.

Som naboer til Flyvestation Skrydstrup appellerer vi derfor til politisk forståelse og opmærksomhed, når den kommende anlægslov i forbindelse med implementeringen af F-35 skal vedtages.

Vi stiller tre skarpe spørgsmål til en række folketingskandidater opstillet på stemmesedlen for Haderslevkredsen. Vi håber, at du vil tage dig tid til at svare. Efterhånden som vi modtager svarene, lægger vi dem op på vores hjemmeside: www.skpnabo.dk

Maks-niveauer: Ifølge Forsvarsministeriets endelige støjberegninger vil et antal boliger blive overfløjet med over 100 dB. I Norge tilbydes alle, der overflyves med over 100 dB at blive opkøbt af den norske stat. Kan du tilslutte dig, at der skal være en maksimumgrænse for, hvor høje niveauer naboerne til Flyvestation Skrydstrup skal overflyves med?

Al støj medregnes: Ifølge Miljøstyrelsens vejledning er der en række flyvninger, der ikke er godkendelsespligtige, disse flyvninger bliver derfor til ”gratis støj” og tæller ikke med i støjberegninger og indberetninger. Iflg. Forsvarsministeriet drejer det sig i 2017 om i alt 716 aktiviteter fra jagerfly, der ikke tæller med.  Vi mener, at al støj skal tælle med. Kan du tilslutte dig, at alle flyvninger (al støj undtagen redningshelikopter) bør medregnes i en kompensationsmodel for området?

Erstatninger for tabt ejendomsværdi / værdifastansættelse før 2016: De endelige støjberegninger viser både en stigning i det gennemsnitlige støjniveau og i maksværdierne ved aften og natflyvninger. Vi ser allerede et afventende boligmarked og faldende ejendomspriser. Vi mener, det kan blive en høj pris området skal betale for det, der er hele nationens luftforsvar.        Kan du tilslutte dig, at der i anlægsloven tages stilling til spørgsmålene om tabt ejendomsværdi og værdiansættelse før 2016?                                                                                                                    Venlig hilsen                                                                                                    Bestyrelsen for Flyvestation Skrydstrups Naboer

Den 15. maj 2019:

Debatindlæg fra Folketingskandidateren Jesper Petersen og H. C. Schmidt bragt i Jydskevestkysten: læs her

Den 14. maj 2019:

Haderslev Kommune retter henvendelse til Forsvarsministeren og Forsvarsudvalget læs her:  Brev til Forsvarsministeren og Forsvarsudvalget maj 2019

Den 1. maj 2019:

Fighter Wing Skrydstrup justerer startprofilerne  pr. 1. maj 2019
Læs Fighter Wings orientering her:

Ændring af Flyprofil

Den 11. april 2019:

Orientering om F-35 og F-16 flystøjberegninger, fra Forsvarsministeren til Forsvarsudvalget: læs her

Den 12. april 2019:
DR Nyheder citerer Forsvarsministeren:  “Mit gæt vil være, at der er 618 boliger, der kan få tilbud om enten opkøb eller støjisolering, konstaterer Forsvarsministeren”. læs her
TV-Syd:  Haderslev Kommunes Borgmester, H. P. Geil  sender hasteanmodning til regeringen. læs her
Jyllands-Posten: Politikere udenfor forligskredsen kræver svar. læs her
JydskeVestkystens mener “Staten skal gå i store sko” læs her
Den 11. april 2019 – Forsvarsministeriet offentlig gør de endelig støjberegninger: Se her Emnet dækkes massivt i medierne, med politiske kommentarer. Der er link til medierne under fanen medier.

Juraprofessor Peter Pagh udtaler til TV-2 News, at man ikke kan købe sig til sundhedsskadelig støj.

Foreningen opfordrer til, at Forsvaret, lokal- og landspolitikere samt lokalbefolkningen sammen definerer problemer og udfordringer i forbindelse med implementeringen af F-35 og sammen finder løsninger!

Den 10. april 2019 – Ifølge JydskeVestkysten forventer Forsvarsministeriet først at kunne præsentere en kompensationsmodel efter sommerferien: læs her
Også TV-Syd har forud for borgermødet den 11. april dækket historien om den udskudte kompensationsmodel læs her
Den 4. april 2019 – Årlig orientering om  bevillingsudviklingen på F 35 – Fra Forsvarsministeren til Folketingets Finansudvalg og Forsvarsudvalg: læs her

Den 3. april 2019 – Borgermøde, støjberegninger og manglende kompensationsmodel

Foreningen har forud for borgermødet den 11. april i en henvendelse til Forsvarsministeriet stillet en række spørgsmål samt gjort opmærksom på, at der blandt Flyvestation Skrydstrups Naboer er et stort ønske om konkrete udmeldinger samt en hurtig afklaring, som de kan forholde sig til.

Læs endvidere Jyllands-Postens omtale her

11. april 2019 – Afholdes næste borgermøde hvor bl.a. resultat af flystøjberegningerne offentliggøres læs her

Jyllands-Postens omtale læs her

Den 29. marts 2019 – Norske Forsvarsbygg offentliggør støjmålinger for perioden oktober 2018 – februar 2019      se dem her i Nyhedsarkiv kampflybase       

Februar 2019 –  Repræsentanter fra Forsvarsministeriet har været på besøg hos norske Forsvarsbygg for at høre om erfaringerne med implementeringen af F-35 i Norge klik her

Tilbud om opkøb og støj-tiltag i Norge læs her

Norske Forsvarsbyggs nyhedsbrev 2018 fra Kampflybasen på Ørland  læs her

Den 17. februar 2019 – Øgede sikkerhedskrav og bevogtning

Foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer hverken kan eller skal forholde sig til sikkerhedskrav og bevogtning. Men hvis nogle af vore medlemmer oplever problemer eller gener i forbindelse med de øgede sikkerhedskrav forventer vi naturligvis, at de bliver kompenseret.
Foreningen opfordrer til, at Forsvaret, lokal- og landspolitikere samt lokalbefolkningen sammen definerer problemer og udfordringer i forbindelse med implementeringen af F-35 og sammen finder løsninger!

For at læse artikler på DRs hjemmeside klik her

Den 21. januar 2019 – Beregninger vs. målinger

For at se beregningerne og målingerne på Ørland i Norge klik her


Medierne refererer til målinger af støjen fra F-35 på Ørland kampflybasen i Norge. Det norske Forsvarsbygg har offentliggjort målinger på fire af de seks beregningspunkter. Der mangler således målinger på to af  punkterne. Målestationerne på Ørland er midlertidige. Der forventes ligesom ved Flyvestation Skrydstrup etableret et permanent overvågningssystem i 2020.

Den 20. januar 2019 – DR har besøgt Ørland i Norge, hvor de første F-35 kampfly landede i 2017 klik her

Den 15. januar 2019 – Generalforsamling

Foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer afholdt generalforsamling den 15. januar 2019 kl. 19.30 på Skrydstrup Forsamlingsgaard.

Nyvalgt til bestyrelsen er Carsten Fjordvald, Vedsted og John Vergo, Skrydstrup. Se hele bestyrelsen under fanen Bestyrelse

Læs JydskeVestkystens omtale klik her

Henrik Rønnow deltog efter generalforsamlingen og holdt oplæg over emnet: Flyvestation Skrydstrup set fra byrådsperspektiv. Udvikling for området kontra naboernes levevilkår.

Henrik Rønnow, 2. viceborgmester, gruppeformand for S.  Formand for udvalget for Børn og Familier og medlem af økonomiudvalget deltog i generalforsamlingen.

 

Hans Christian Schmidt, MF, der desværre måtte melde afbud til generalforsamlingen, har givet tilsagn om, at han glæder sig til at deltage i vores næste informations møde, hvor han vil holde oplægget over emnet: “Hvordan ser jeg området omkring Flyvestation Skrydstrup om ti år?”

Den 4. januar 2019 – Forsvarsministeriet inviterer til arbejdsmøde den 30. januar 2019 vedr. demonstrationsflyvningen med F-35 til foråret
Klik her

Bemærk hvor stort et område der i følge Forsvarsministeriet vil have interesse i demonstrationsflyvningen

Rapport fra prøveflyvning med F-35 i Holland, 2016 klik her

Den 17. december 2018 – Der refereres i medierne til støjreporter, der beskriver støjniveauet for F-16 contra F-35. Denne her er udarbejdet på basis af oplysninger fra det amerikanske luftvåben Klik her
Den 16. december 2018 – DR 21 Søndag bringer et indslag om Danmarks nye kampfly Klik her
To decibel fra smertegrænsen: Så meget larmer Danmarks nye F35-kampfly

I Utah tvang flystøj dansk-amerikanske Henrik Peter Bruun til at flytte.

10. December 2018 – Forsvarsministeriet lancerer en hjemmeside om den kommende demonstrationsflyvning med F 35  Klik her
6. December 2018 – Materialet fra borgermødet er tilgængelig på Forsvarsministeriets hjemmeside  Klik her

Forsvarsministeriet offentliggør: Endelig afgrænsningsrapport med høringssvar. Forsvarsministeriet gennemfører en miljøkonsekvensvurdering af placeringen af F-35 kampfly på Flyvestation Skrydstrup.  Klik her

30. November 2018  – Norge: Statslige opkøb, støjisolering, erstatninger og ulempe-erstatninger.

NRK beskriver nogle af de problemer, der er i Norge i forbindelse med statens overtagelse af ejendomme:

23. november 2018 – Pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet:

Flystøjsberegninger og kompensationsmodel præsenteres senere end planlagt

Til orientering vil det desværre alligevel ikke være muligt at færdiggøre arbejdet med de endelige flystøjsberegninger, så der ellers som planlagt kan orienteres herom og om kompensationsmodellen på borgermødet den 6. december i Vojens-hallerne.
23-11-2018 – kl. 11:00
Forsvarsministeriet har de seneste måneder arbejdet med at finde den rigtige balance mellem flyvesikkerhed, operative behov og flystøj. Dette er komplekst, og vi må erkende, at vi ikke når i mål inden den 6. december.

Blandt andet er vi nødt til at foretage en samlet genberegning af F-35-flystøjsberegningerne med efterfølgende kvalitetssikring på grundlag af en flyveprofil, vi har testet i simulator i denne måned.

Borgermødet den 6. december 2018 vil dog fortsat blive gennemført, og der vil bl.a. blive orienteret om status for demonstrationsflyvningen og miljøkonsekvensvurderingen.

Der vil snarest muligt blive indkaldt til et nyt borgermøde, hvor de endelige flystøjsberegninger og kompensationsmodellen vil blive præsenteret. Vi forventer dog først at kunne sætte dato på mødet i starten af 2019. Læs mere her:

https://jyllands-posten.dk/arkiv/?q=F+35+kampfly

https://www.jv.dk/haderslev/Beregninger-af-F-35-stoej-skal-laves-om/artikel/2664836

9. November 2018 – møder med Jesper Petersen MF

Foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer har efter ønske fra Jesper Petersen (S) arrangeret to mindre dialogmøder med repræsentanter for de 41 støjdispenserede boliger. Jesper Petersen har henvendt sig til foreningen for at følge op på situationen for netop denne gruppe.

Foreningen opfordrede til, at der blev afholdt ikke ét men to møder. Det første for erhvervsaktive landmænd og det andet med deltagelse af 7 naboer til flyvestationen, der bor i enfamilieshuse eller nedlagte landbrug.

Indtrykket fra møderne er, at Jesper Petersen lyttede og udviste stor forståelse og imødekommenhed i forhold til nødvendigheden af at iværksætte tiltag for de mennesker, der bliver berørt af Flyvestation Skrydstrups aktiviteter.

Jesper Petersen udtaler efter møderne:

”Det gør indtryk på en, når man sidder der om spisebordet og hører om konsekvenserne i hverdagen og om oplevelsen af støjen for dem, der er mest berørt. Og om hvordan kommunikation og dialog med borgerne gennem årene ikke har været, som den burde. Jeg har fået nogle meget relevante spørgsmål med hjem, som jeg vil stille til Forsvarsministeren, og nogle input til processen omkring anlægsloven i forhold til erstatning og kompensation for de naboer, der bliver mest berørt.

Jeg vil også aflægge rapport fra møderne til Socialdemokratiets forsvarsordfører og chefforhandler på forsvarsområdet, Henrik Dam Kristensen. Og gøre mit til, at processen bliver så god som muligt, og at perioden med usikkerhed for dem, der allerede i dag lever under for stærk støjbelastning bliver så kort som muligt. Jeg er i kontakt med den socialdemokratiske byrådsgruppe i Haderslev også, ligesom jeg ser Hans Chr. Schmidt og jeg som allierede i sagen. Her spiller partiskel ikke nogen rolle”.

”Jeg har selv arbejdet for at få kampflyene til Skrydstrup også når det hedder F35. Med alle de arbejdspladser, der følger med. Vi taler om et projekt med et samlet prismærke på over 60 mia. kr. Med i investeringen må også høre, at man behandler de borgere, der bliver berørt, på en ordentlig måde. At der bliver lyttet, taget de praktisk mulige hensyn og givet en rimelig kompensation. I form af erstatning, kompensation eller ekspropriation på retfærdige vilkår. Det vil ikke vælte læsset på nogen måde. Og godt naboskab og fair behandling af borgene, er det også nødvendigt og rigtigt at betale for”.

Med venlig hilsen

Jesper Petersen

MF

SLF skriver om møderne:

https://www.slf.dk/jesper-petersen-s-moeder-naboerne-til-flyvestationen/