Om

Foreningen ønsker gennem information og konstruktiv  dialog:

At arbejde for acceptable levevilkår for Flyvestation Skrydstrups naboer, dvs. alle der bliver berørt af Flyvestation Skrydstrups aktiviteter. Foreningen vil arbejde for, at Flyvestation Skrydstrups naboer helbreds- og miljømæssigt samt økonomisk i størst muligt omfang holdes skadesløse eller, hvor dette ikke er muligt kompenseres i forbindelses med Flyvestations aktiviteter.
At arbejde for åbenhed og gennemsigtighed i processen med implementeringen af F-35 kampfly på Flyvestation Skrydstrup. Og at fastholde myndighederne i at national såvel som international lovgivning, direktiver og vejledninger følges.  At hjælpe og støtte de af foreningens medlemmer der måtte have behov herfor.

Foreningens vedtægter: Vedtægter for Flyvestation Skrydstrups Naboer

Medlemskab koster 200 kr. årligt pr. husstand. Beløbet indbetales via MobilPay: 18472 eller indsættes på:  Reg.nr. 2449 Kontonr. 4394901240 Husk at oplyse fulde navn og telefonnummer!!!!!!  Det vil lette vores arbejde, hvis du også sender en mail til skpnabo@gmail.com med oplysningerne.  Kontingentet betales første gang ved indmeldelse, derefter opkræves det én gang årligt i januar måned.

Medlemmer modtager nyhedsbreve, samt har mulighed for at blive tilføjet foreningens lukkede facebook-gruppe såfremt dette har interesse.

Vi samarbejder med Berg Advokater der yder foreningen betydelig juridisk bistand