Om

Om foreningen:

Foreningens formål: At arbejde for acceptable levevilkår for Flyvestation Skrydstrups naboer, dvs. alle der bliver berørt af Flyvestation Skrydstrups aktiviteter. Foreningen vil arbejde for, at Flyvestation Skrydstrups naboer helbreds- og miljømæssigt samt økonomisk i størst muligt omfang holdes skadesløse eller hvor dette ikke er muligt kompenseres i forbindelse med Flyvestationens aktiviteter.

Medlemsskab koster 200 kr. pr. husstand og tegnes ved henvendelse til skpnabo@gmail.com – oplys navn, adresse, telefonnummer og mailadresse, herefter vil du modtage en mail med indbetalingsoplysninger.

Medlemmer modtager nyhedsbreve, samt har mulighed for at blive tilføjet foreningens lukkede facebook-gruppe såfremt dette har interesse.