Bestyrelse

Flyvestation Skrydstrups Naboers bestyrelse:

Formand: Agnes Østergaard Rosenlund, Uldallund

Næstformand: John Vergo, Skrydstrup

Kasserer: Niels Erik Christensen, Gabøl Hede

Sekretær: Jørgen Gram, Haderslev

Carsten Fjordvald, Vedsted