Bestyrelse

Foreningens Flyvestation Skrydstrups Naboers bestyrelse:

Formand: Agnes Østergaard Rosenlund

Næstformand: Jørgen Gram

Kasserer: Niels Erik Christensen