Støj

Links til støjhandleplaner og beskrivelser af støj omkring andre flyvestationer og lufthavne:
Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandleplaner klik her  
Trafik-, Bygge- og boligstyrelsen: Samspil mellem myndigheder og luftfartsaktører klik her
Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn klik her
Miljøministeriet Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn 2018 klik her
Bestemmelser om procedurer for indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i lufthavne (Gælder kun civile lufthavne) klik her

Links til forskning om støj:
WHO, Burden of disease from environmental noise klik her
Aircraft noise and health effects: Recent finndings klik her
Aircraft noise effects on health, Queen Mary University of London klik her
EEA, Good practice guide on noise exposure and potential health effects klik her
Videnskab.dk: Flystøj kan give dig større mave klik her

Håndtering af støj fra andre kilder end flystøj:
Foreningen Metrostøj klik her