Rapporter, vejledninger mm

Endelig afgrænsningsrapport med høringssvar. Forsvarsministeriet gennemfører en miljøkonsekvensvurdering af placeringen af F-35 kampfly på Flyvestation Skrydstrup
klik her
Vejledning fra Miljøstyrelsen. Nr. 5 1994. Støj fra flyvepladser klik her

Tillæg klik her

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger klik her

Forsvarskomandoen, Analyse af Forsvarets, Hjemmeværnets og Det Statslige Beredskabs langsigtede behov…..2012. Side 81, 86 og 87 er interessante klik her

Rapport fra Holland. F 35 sammenlignet med F 16. klik her

Forsvarets Forskningstjeneste, Flyvestation Skrydstrup, Støjbelastning fra militære aktiviteter nu og i fremtiden, 1996 klik her

Miljøgodkendelse, Flyvestation Skrydstrup, 1999 klik her

Tillæg til miljøgodkendelse af Flyvestation Karup i forbindelse med samling af Forsvarets Helikoptertjenester klik her

Norge: Reluleringsplan og konsekvensutredning for Ørland Hovedflyvstasjon. Læs her

Kriterier for opkøb og støj tiltag i Norge: læs her

USA: Draft United States Air Force F-35A, Operational Beddown, Air National Guard Environmental Impact Statement. Læs her

Holland: Rejksinstituut voor Volksgezund en Milieu, “Lyd og information omkring Leeuwarden og Volkel flybaser. Muligheder for overvågning og information. Læs her