Dokumenter

Brev til Haderslev Byråd vedrørende dispensationer Klik her

Notat fra dialogmøde med Haderslev Kommune 12.3.2018. Klik her

Brev til Forsvarsministeren og Forsvarsudvalget vedr. støjudtag  Klik her

Forsvarsministerens svar Klik her

Ansøgning til Haderslev kommune om juridisk bistand Klik her

Beskrivelse af forholdene for de nærmeste naboer Klik her

Afslag fra Haderslev Kommune på juridisk bistand Klik her

Haderslev Byråds henvendelse til Forsvarsministeren og Forsvarsudvalget Klik her

Forsvarsministerens svar på henvendelsen fra Haderslev Kommune Klik her