Dokumenter

Beskrivelse af forholdene for de nærmeste naboer Klik her

Foreningens hørringssvar på miljøkonsekvensvurderingen Høringssvar

Foreningens høringssvar på lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup Høringssvar

Forsvarsministerens brev til Forsvarsudvalget 22. november 2017 1821764 FOV[14572]

Seneste tilsynsrapport 20201110_FSNSKP_Tilsynsrapport (3) (1)

Aktstykke nr. 31 Anskaffelse af 27 F-35 A kampfly Klik her

Brev til Haderslev Byråd vedrørende dispensationer Klik her

Notat fra dialogmøde med Haderslev Kommune 12.3.2018. Klik her

Brev til Forsvarsministeren og Forsvarsudvalget vedr. støjudtag  Klik her

Forsvarsministerens svar Klik her

Ansøgning til Haderslev kommune om juridisk bistand Klik her

Jura professor Peter Paghs oplæg på borgermøde arrangeret af Haderslev Kommune Klik her

Afslag fra Haderslev Kommune på juridisk bistand Klik her

Haderslev Byråds henvendelse til Forsvarsministeren og Forsvarsudvalget Klik her

Forsvarsministerens svar på henvendelsen fra Haderslev Kommune Klik her

Spørgsmål fra Holger K. Nielsen og svar fra Forsvarsministeren S 782 – 2018-19 – Endeligt svar på S 78..

Spørgsmål fra Jesper Petersen og svar fra Forsvarsministeren S 794 – 2018-19 – Endeligt svar på S 79..